Ajankohtaista

Puheenjohtajan palsta

 

Seuraava johtokunnan kokous pidetään 13.5. klo 9 alkaen Teamsissa

Pääluottamusmiehen palsta

 

11.5.2020

Koronakevät alkaa kääntyä siihen suuntaan, että palveluita voidaan varovaisesti avata parin kuukauden tauon jälkeen. Ensimmäisenä on avautumassa kirjastojen uloslainaus osin jo huomenna, ja ensi kuussa palveluita avataan laajemmin. Tauon aikana on tehty töitä, jotta avaaminen voidaan tehdä niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin kannalta turvallisesti. Toimialajohtaja Laition eilisessä kirjeessä olikin selostettu yksityiskohtaisesti, kuinka toimitaan.

Isompi muutos tulee 1.6. kun kirjastot, museot ja seurojen ulkoliikuntatoiminnot voidaan avata. Nuorisotiloja annetaan lasten ja nuorten päiväleiritoiminnan käyttöön. Aluehallintovirastolta on tulossa tarkempia ohjeita siitä, kuinka turvallinen palvelu käytännössä toteutetaan. Kaupunki ja palvelut sovittavat ohjeet jokaiseen työpisteeseen.

Kuvalaiset ovat ottaneet Helsinki-avun hyvin hoitaakseen, eikä sen tarve ole loppumassa. Sikäli kuin palvelut nyt ensi kuussa täysimääräisesti avataan, monille tulee runsaasti muuta tekemistä. HKI-apu kuitenkin toivoo 100-prosenttista sitoutumista niiltä, jotka ovat siinä mukana. On siis tehtävä realistinen arvio siitä, mitkä ovat meidän mahdollisuutemme olla apua antamassa ja kuinka apu resursoidaan.

Lomasuunnitelma pitää olla tehtynä 8.5. mennessä. Lomat on edelleen syytä suunnitella mahdollisimman tasaisesti koko lomakaudelle 1.5.-30.9., jotta kukaan ei missään vaiheessa kuormitu liikaa.

Työehtosopimusehdotus kaatui vappuaattona. Sote-alan järjestöt Tehy ja Super eivät sitä hyväksyneet, ja niin jatkamme sopimuksettomassa tilassa. Käytännössä se tarkoittaa, että jatkamme vanhalla sopimuksella. Työtaisteluita ei tähän tilanteeseen oikein pysty kuvittelemaan.

Neuvottelujärjestöt ovat julkisuudessa käyneet ikävänsävyistä keskinäisen syyttelyn sävyttämää keskustelua siitä, kenen syytä sopimuksen kaatuminen on. Se ei luo uskoa, että neuvotteluja aloitettaisiin uudestaan kovinkaan pian, jos ei pääsopimusta sitten rukata niin, että Kunnallinen virka- ja työehtosopimus KVTES koskisi jatkossa vain muita kuin sote-aloja.

Hyvää kevään jatkoa ja loman odotusta!

Antti Pajala, Kuvan jytyläinen pääluottamusmies

antti.pajala@hel.fi

p. 050 402 5809
Jätä viesti, jos en heti vastaa

www.jytyliitto.fi, www.jytymetropoli.fi

Sekä liitto että yhdistys ovat myös Facebookissa ja Instagramissa

 

 

 

28.4.2020

Hei Kuvan jytyläinen!

 

Kevät on kulunut koronan merkeissä, eikä sille näy loppua. Kesä on kuitenkin tulossa, ja kesäloma myös. On vielä epäselvää, milloin ja miten saamme palvelumme avattua kansalaisten käyttöön, mutta lomasuunnitelmat on silti tehtävä. Monet ovat jo käyttäneet vanhoja lomiansa, mikä onkin hyvä. Uudet lomat alkavat pyöriä vapusta alkaen, ja lomakautta kestää syyskuun loppuun asti. Lomat on hyvä jakaa tälle ajalle mahdollisimman tasaisesti, jotta palvelut avautuessaan toimivat, eivätkä silloin töissä olevat rasitu liikaa.

Joitakin toimintoja päästään avaamaan rajoitetusti kenties jo piankin, mutta perinteiseen palveluun ei ihan heti päästä, jos paluuta vanhaan on koskaan. Moni on oppinut tekemään etätöitä sujuvasti, ja uudet käytännöt alkavat jo sujua. Digitaaliset palvelut ovat ottaneet aimo loikan koronan myötä, eivätkä ne enää ole ”varsinaisen” palvelun hauska lisä, vaan vakavasti otettava ja vakiintuva palvelumuoto.

Valtioneuvoston odotetaan antavan maanantaina 4.5. koronalinjauksen, jonka perusteella kaupunki voi tehdä päätöksiä palveluiden avaamisen suhteen.

Kuvan hallinnon viimeisetkin työntekijät muuttavat Fredriksbergiin ensi kesänä. Muuttoryhmä koordinoi muuttoja siten, ettei pakkaajia ole yhtä aikaa liikaa siivoamassa työpisteitä. Nähtäväksi jää, kuinka hatulaiset ottavat uuden työtilan vastaan. Jos etätyö jää kovin monilla vallitsevaksi työtavaksi niin että toimistolla käydään vain harvoin, uusi hieno tila jää melkein tyhjäksi.

ICT-palveluita ollaan keskittämässä Kansliaan ensi vuoden vaihteessa. Moni muistaa vielä virastoajan, kun ICT-tuki oli joku tuttu kaveri, joka pystyi auttamaan eteentulleissa ongelmissa ketterästi. Jo toimialalle siirtäminen tuntui oudolle, kun vikailmoitus jätetään vain helpdeskiin, josta joku ongelman hoitaa. Kansliaan keskittäminen vie palvelut entistä kauemmaksi, mutta tavoitteena tietenkin on, että ne ovat entistäkin laadukkaampia. Ja kun 5G on tuloillaan, vaativaa kehittämistyötä on epäilemättä parempi tehdä isolla porukalla.

Kuvalaiset ovat ottaneet Helsinki-avun omakseen, ja siellä meitä on parisataa. Osaajapankkiin on ilmoitettu saman verran kuvalaisia, ja he siirtyvät enimmäkseen Staran tehtäviin. Tämä koskee tässä vaiheessa 17 liikuntatyöntekijää ja 25 kirjastolaista. Jos Kuvan palveluita avataan, siirrytään takaisin Kuvaan. Palkka säilyy ennallaan, paitsi jos uusi tehtävä on vaativampi kuin oma tehtävä. Mahdolliset vuorolisien menetykset voivat laskea ansiotasoa. On äärimmäisen tärkeää, että osoitamme aktiivisuutta tässä suhteessa, jotta vältymme lomautuksilta. Monissa isoissakin kaupungeissa niihin on menty, mutta pääkaupunkiseudulla ei tällaisia suunnitelmia ole.

Nyt ollaan paljolti etätöissä, mutta jos kollegan kanssa tulee puheeksi aikojen epävarmuus, Jytyn jäsenyyttä voi ja kannattaakin suositella. Ohessa linkki liton sivuille:

https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/suosittele/Sivut/default.aspx

Olen muistuttanut työnantajaa palkitsemisen tärkeydestä tänäkin aikana. Kertapalkitsemiseen on varattu yksi prosentti palkkasummasta, ja se on meidän toimialallamme noin 700 000 euroa. Sitä voi jokainen ehdottaa kollegalleen, joka on osoittanut innovatiivisuutta uudessa tilanteessa, tai vaikkapa pitänyt yllä hyvää henkeä. Keskustelkaa tästä työyhteisössänne, tapaatte sitten Teamsissa tai livenä. Myös ryhmiä voi palkita.

Ennakoin työmarkkinakeväästä vaikeaa, kun työehtosopimuksemme päättyi maaliskuun lopussa, eikä uutta olekaan saatu vielä aikaan. Kuntien taloudellinen tilanne on kireä, ja työntekijöiden odotukset olivat päättyvän kikykyykytyksen jälkeen kovat. Korona laittoi tämänkin asetelman uusiksi, mutta nyt meillä on näköpiirissä uusi työehtosopimus. Valtakunnansovittelija Piekkala on kutsunut kunta-alan neuvottelijat luokseen tarkastelemaan sopimusehdotusta vappuaaton aamuna. Jytyn liittovaltuusto on kutsuttu etäkokoukseen kuulemaan esityksen sisältöä ja tekemään ratkaisua sen suhteen. Parhaassa tapauksessa pääsemme siis nostelemaan vappumaljoja tuoreen työehtosopimuksen kunniaksi. Odotan konservatiivista esitystä ja lyhyttä sopimuskautta.

Muistutan vielä, että kaupunkipyörät ovat käytössämme pikkurahalla. Ohjeet löytyvät Helmistä.

Hauskaa Vappua ja hyvää kesän odotusta!

 

Antti Pajala, Kuvan jytyläinen pääluottamusmies

antti.pajala@hel.fi

P. 050 402 5809. Jätä viesti, jos en heti pääse vastaamaan

www.jytylitto.fi, www.jytymetropoli.fi

 

Torstai 6.6.

Keskiviikkona 5.6. oli toimialamme hallinto- ja tukipalvelujen henkilöstöfoorumi, aiheena digitalisaatio. Paikalla oli hieman yli kaksikymmentä henkeä, ja suunnilleen saman verran oli tietokoneyhteyksiä auki. Foorumiin pystyi siis osallistumaan etänä, mikä on hyvä asia, mutta koneiden virittelyyn meni Pasilan kirjaston auditoriossa vartti alussa, mikä oli ikävää. Omassa puheenvuorossani kiinnitinkin huomiota tähän asiaan. Digitalisaation mahdollisuudet ja niiden herättämät toiveet ovat suuret, samaan aikaan banaalit ongelmat syövät tehoa ja aiheuttavat turhautumista, kenties jopa kyynisyyttä.

Onko digitalisaation suuri kuva sellainen, että kun järjestelmä vihdoin toimii luotettavasti ja ihmiset osaavat sitä käyttää, se heivataan uuden suuria lupauksia antavan järjestelmän tieltä, joka kompuroi alussa ties mistä syistä?

Ongelmista huolimatta digitalisaatio etenee, ja se tulee muuttamaan työnteon tapoja ja on monessa suhteessa niitä tietysti jo muuttanutkin. Etätyömahdollisuus kotona tulee yhä useammalle, työ muuttuu monipaikkaiseksi, eli työtä voidaan tehdä mitä moninaisimmissa paikoissa ja ympäristöissä, ja monitilatoimistot muuttavat kiinteidenkin työpaikkojen toimistoarkkitehtuuria. Milloin halutaan omaa rauhaa, milloin vuorovaikutuksellinen ympäristö on parempi? Kuinka helposti ja nopeasti voidaan siirtyä moodista toiseen? Kuinka huolehdimme tietoturvasta?

Kun laitteet ja yhteydet toimivat hyvin, työskentely kotoa tai vaikkapa kahvilasta käsin on mukavaa. Silloin työn ja vapaa-ajan erottaminen toisistaan voi olla vaikeaa. Konkreettista siirtymistä työpaikalle ja sieltä pois ei ole, vaan laitteet ovat aina lähellä, ja kiusaus jatkaa päivää vielä hetki voi olla kova. Aina voi lukea vielä yhden raportin tai lähettää vielä yhden viestin. Millainen velvollisuus meillä on olla tavoitettavissa?

Nyt määrittely voi jäädä yksilön omaksi asiaksi, ja vaikka siinä on hyvätkin puolensa, myös ongelmat kaatuvat helposti omaan niskaan. Pahimmassa tapauksessa työyhteisössä syntyy kilpailu siitä, kuka tekee pisintä päivää. Vauhtisokeus voi tarttua esimiehiinkin.

Jotta näiden asioiden kanssa ei jäätäisi yksin, riittävän hyvän tasosta on keskusteltava yhdessä. Mitkä asiat vaativat lainsäädäntöä, mitkä on hyvä päättää keskusjärjestöjen kesken, milloin liitot ja työnantajat ovat luontevat neuvottelukumppanit, mikä sopii työpaikalla sovittaviksi? Uusi hallitus on jo väläyttänyt kolmikantaista valmistelua työelämäasioissa, mutta se vaatii tietenkin myös työnantajien halua. Viime vuodet työnantaja on heikentänyt mahdollisuuksiaan kolmikantaiseen valmisteluun, saa nähdä kääntyykö tuuli tässä.

Vähänkään suuremmat yritykset toimivat jo maailmanlaajuisesti. Alihankinta- ja jalostusketjut muodostavat globaalin verkon. jossa on oltava koko ajan hereillä. Kuntapuoli ei vielä ole tuollaisessa mukana, joten ongelmat eivät ole samaa luokkaa. Mitä ratkaisuja yritykset ovat joutuneet luomaan uupumisen estämiseksi tulospaineiden keskellä, ehkä niistä voimme oppia jotain.

Olen jo aloittanut Jytyssä keskustelua siitä, pitäisikö näiden asioiden näkyä jo seuraavalla neuvottelukierroksella. Nykyinen työehtosopimus päättyy ensi keväällä, ja tavoitteiden valmistelu alkaa syksyllä.

Hyvää ja rentouttavaa kesää kaikille!

 

 

Perjantai 16.3.

Työehtosopimukset on nyt saatu hyväksyttyä eri puolilla. Hyvää on se, että nyt ollaan plusmerkkisessä sopimuksessa. Kiky toi lunta tupaan, mutta tärkeintä oli se, että sopimusjärjestelmä kesti, vaikka ei hyvää tuonutkaan. Talous kääntyi nousuun heti, kun olimme luvanneet pidentää työpäiväämme kuudella minuutilla ja luopua 30 %:sta lomarahojamme. Markkinavoimat palkitsivat kansantalouden hövelisti. Nyt on palkkion vuoro.

Huolestuttava on sopimusneuvottelijen kulku siltä osin, että vientialat sopivat ensin palkankorotukset ja muut työehdot. Sen jälkeen ala toisensa jälkeen teki "yleisen linjan" mukaisen sopimuksen, myös meidän kunta-alamme. Ikävä kyllä tällainen malli ei tarjoa mitään näköalaa, että rakenteellisia ongelmia, kuten palkkaepätasa-arvoa, saataisiin ikinä ratkaistua.

Toimialamme Muutospulssi-kyselyn tulokset ovat katastrofaalisen huonot. Keskiarvo kaupungin ja toimialan johdolle on kakkosen hujakoilla, ja kun kaikki eivät ole antaneet kakkosta vaan parempia arvosanoja, ykkösen antaneita täytyy olla huomattava osa. Olen nähnyt vuosien mittaan tällaisten kyselyiden tuloksia aika paljon, ja tämä on ylivoimaisesti huonoin tulos. Toimialan luottamusmiehet ovat yhdessä kirjelmöineet toimialan johdolle aiheesta ja ehdottaneet ongelmien selvittämistä henkilökunnan kanssa yhteistyössä. Ongelmia ei voi lakaista maton alle ja toivoa että näin unohtuisivat. Eteenpäin on mentävä, ja ainoa keino rakentaa kestävästi on ottaa palaute vakavasti.

 

Maanantai 15.1.

Vuosi vaihtui, ja uusi tulospalkkio-ohjelma astuu voimaan. Se on fokusoidumpi kuin viimevuotinen, tulospalkkioprojekteja on nyt vain viisi viimevuotisen seitsemän sijaan. Yksi niistä on sellainen, että toimialan ydinpalveluiden tulisi tehdä jotakin yhdessä. Viime vuonna maistiaisena oli Helsinki-päivä, johon piti tuottaa tapahtumia eri palveluiden yhteistyönä, nyt tämä toimintatapa halutaan tuoda arkeen.

Olen ollut mukana muutamissa tilaisuuksissa, joissa eri palvelujen ihmiset ovat saaneet miettiä, kuinka yhdessä voisimme palvella asiakkaitamme paremmin. Erittäin rohkaisevaa on ollut se helppous, jolla ideoita on syntynyt ja kuinka niitä on yhdessä kehitetty toimiviksi malleiksi. Nyt, kun niitä aletaan tuottaa järjestelmällisesti, jälkeä syntyy varmasti.

Viime vuonna  tulospalkkiotavoitteet toteutuivat 67 %:sesti. Tätä kirjoittaessani en vielä tiedä, kuinka paljon rahaa on maksettavaksi tulospalkkioina. Rahaa liikkuu yllättävän paljon vielä tammikuun alkuviikkoina molempiin suuntiin. Malli on sellainen, että puolet maksetaan tasa-summana ja puolet suhteessa palkkaan. Tämä on kaupunkitason linjaus, ei Kuvan oma keksintö. Tulospalkkioiden maksupäivä on virastoissa ollut helmikuun loppu, toimialalla se on maaliskuun loppu.

Toinen ajankohtainen aihe on käynnissä olevat työehtosopimusneuvottelut. Nyt kun talous vihdoinkin kasvaa, myös julkisella puolella odotukset ovat kovat. Kiky-sopimus kohteli meitä kovin kourin työaikapidennyksineen ja lomarahaleikkauksineen. Olemme uhranneet etujamme yleisen edun nimissä, nyt on palkitsemisen aika.

STTK:n pääekonomisti Ralf Sund kävi puhumassa Jyty Metropolin aktiiveille perjantaina. Hänen mukaansa nyt on menossa kaikkien aikojen keskitetyimmät hajautetut neuvottelut. EK vahtii haukkana, että yksikään työnantaja ei ylitä teollisuuden sopimuksessa sovittuja palkankorotuksia. Karrikoiden voi sanoa, että Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto päättävät nyt kaikkien puolesta, miten palkat kehittyvät. Joustavuutta piti lisätä, mutta tämä on täsmälleen päinvastaista.

Torstai 14.12.

Olen mukana ryhmässä, joka miettii toimialan hallinnon työ- ja toimintatapoja. Ajankohtaisena kannusteena työlle on se, että parhaillaan etsitään uutta työtilaa, jonne toimialan hallinto keskitetään. Nyt hallinto toimii entisten virastojen pääkonttoreissa Pasilan kirjastossa, Hietaniemenkadulla, Kisahallilla ja Kalevankadulla. Saattaapa joku olla museoidenkin tiloissa. Tämä aiheuttaa melkoista matkustelua toimipisteestä toiseen pitkin päivää, ja satunnaiskohtaamiset jäävät pois.

Uusi toimitila siis tarvitaan, mutta uudet seinät eivät yksin riitä. Kuinka työtä tehdään, milloin tarvitaan omaa rauhaa, miten kohtaamiset järjestetään luottamuksellisuus ja tuottavuus yhdistäen?

Perinteinen toimistotyötyyli on ollut, että jokaisella on oma huone, jossa on tarkoituksenmukaiset toimistotyökalut ja riittävästi hyllytilaa arkistomappeja varten. Ovi pidetään kiinni, jotta työtä voisi tehdä häiriintymättä. Tapaamiset on sovittu erillisiin neukkareihin, joihin on ollut syytä varata aika hyvissä ajoin ennen kokousta.

Tietotekniikka on tehnyt mahdolliseksi liikkuvamman työtavan. Älypuhelin ja läppäri eivät tarvitse kummoisia tiloja, mutta kattava ja luotettava tietoverkko tarvitaan. Neukkarin sijasta ihmiset voivat keskustella missä vaan mukavassa paikassa, kunhan tietoturvasta huolehditaan. Esitykset voidaan jakaa itse kunkin läppärille.

Jos työ on sellaista, että istutaan koneen ääressä koko päivä ja liikutaan vain syömään ja muille tauoille, erilaiset työperäiset vaivat ovat väistämättä seurauksena. Jos vielä työmatkat liikutaan moottorin voimalla, liikunta-, verenkierto- ja tukielimet kärsivät. Ihminen ei kulu kohtuullisesta rasituksesta vaan se puutteesta.

Nyt on jo oivallettu, että seisominen on paljon parempi kuin istuminen monessa työssä. Portaat on usein parempi kuin hissi, pyöräily ja kävely parempia kuin autoilu, julkinen tai yksityinen.

Vietämme jopa 90% ajastamme sisällä. Voimmeko pyrkiä lisäämään ulkona tehtävää työtä, aina kun se on mahdollista? Voimmeko pitää palaverin puistossa tai rannalla neukkarin sijasta? Ehkä mieluummin kävellen kuin istuen?

Muinoin oli Kreikassa filosofinen koulukunta, jota sanottiin peripateettiseksi. Nimi tuli siitä, että opettaja ja oppilaat kävelivät ympäriinsä ja keskustelivat. Veri kiertää ja aivot saavat happea, kävelyn rytmi auttaa luovassa ajattelussa.

Urho Kekkonen sanoi aikoinaan, että kaikki syyt, jotka estävät meitä liikkumasta, ovat tekosyitä. Tätä mietelausetta voi soveltaa myös toimialan hallinnon työtä uudelleen mietittäessä.

Rauhallista Joulun aikaa ja hyvää Uutta Vuotta 2018!

 

Maanantai 20.11.

Nyt on käyty läpi kaikkien hallinto- ja tukipalvelujen yt-tilaisuudet, joissa käsiteltiin mitoituksesta johtuvat tarpeet ja se, ketkä pääsevät suorasiirron kautta uusiin tehtäviin ja ketkä hakevat tarjolla olevia tehtäviä. ICT-palveluja lukuunottamatta ihmisiä on päätymässä myös uudelleensijoitukseen. Jotkut siirtyvät takaisin ydinpalveluun, jotkut saavat hakea töitä muilta toimialoilta. Töitä on tarjolla, ketään ei irtisanota, mutta ei tätä kokonaisuutta voi muuten kehua. Paikkoja haetaan tietämättä, mitä niista aiotaan palkkana maksaa. Hallinto- ja tukipalveluiden päälliköt ovat tehneet nimike- ja palkkaesitykset Kaupunginkansliaan. Vaikka he esittävät, että palkat olisivat nykyisiä parempia, mitään takuita esitysten läpimenosta ei ole. Toimialamme iso ongelma on palkkojen jälkeenjääneisyys, mutta milloin tilanne korjaantuu, siitä ei ole mitään tietoa.

Työehtosopimusneuvottelut ovat jo käynnistyneet, ja teollisuudessa palkankorotuksia on tullut. Miten se näkyy täällä julkisen palvelutuotannon puolella, jää nähtäväksi.

Aluefoorumit on nyt läpikäyty, kävin itse Liikuntamyllyssä viime torstaiaamuna. Käsitykseni, että ydinpalveluiden työntekijät ovat innokkaita keksimään, kuinka asukkaita voidaan yhdessä palvella paremmin, sai vahvistusta. Hatu-henkilöiden pitäisi pystyä auttamaan tässä, mutta myllerrys ei vielä ole luonut sellaisia toimintamalleja. Toivottavasti pölyn laskeuduttua siihen päästään.

Olen ollut nyt pari vuotta kirjaston henkilökuntakerhon Henkireiän vetäjänä. Toimialauudistus muuttaa myös kerhotoiminnan perusteita. Paitsi kirjastossa, myös liikunnassa, nuorisossa ja kaupunginmuseossa on ollut kerhot. Nyt etsitään tapaa toimia suuremmissa ympyröissä, eli toimialalle tulisi yhteistä kerhotoimintaa tavalla tai toisella. Kerhotoimintaa ei siis lakkauteta, vaikka nykykerhot saattavatkin tulla tiensä päähän

 

Perjantai 13.10.

Toimialan hallinto on nyt hajallaan useassa pisteessä, Kalevankadulla, Hietaniemenkadulla, Kisahallilla ja Pasilan kirjastossa. Nyt on alkanut hanke, jossa etsitään paikkaa, jossa hallinto voisi toimia yhdessä. Aikaa menee matkusteluun paikasta toiseen, asioita hoidetaan sähköisesti ja kahvipöytäkeskustelut jäävät käymättä. Toimialajohtaja Laitio väläytti mahdollisuuksina Lapinlahden sairaalaa ja Vallilan konepaja-aluetta, mutta tärkein viesti oli, että mietitään ennakkoluulottomasti vaihtoehtoja.

Paitsi fyysinen sijainti, myös työnteon tavat täytyy miettiä uudestaan. Vaikka kasvokkainen tapaaminen on tärkeää, myös etätyömahdollisuudet ja muut uudenlaiset työtavat täytyy selvittää. Kuinka työssä voisi inspiroitua niin, että työn jälki on mahdollisimman hyvää? Voisivatko tiimit lähteä piknikille tai retriittiin ja saada aikaan parempaa jälkeä kuin toimistossa kyyhöttämällä? Itse kuulun työryhmään, joka miettii juuri tätä. Miten olet aina halunnut työskennellä, mutta et ole koskaan uskaltanut ehdottaa? Nyt on tilaisuus!

Strategian jalkauttaminen on myös alkamassa. Strategia tulee käydä läpi jokaisessa yksikössä, jotta jokaisella on mahdollisuus miettiä, mitä strategia tarkoittaa minun työssäni. Strategia auttaa laittamaan asiat tärkeysjärjestykseen ja voi auttaa luopumaan siitä, mikä ei strategiaa edistä. Toimiala järjestää 10 aluefoorumia, jossa kaikkia toimialan palveluita edustavat ihmiset voivat yhdessä miettiä, kuinka strategia auttaa parantamaan palvelua

Maanantai 28.8.

Olen yhtenä henkilöstön edustajana ryhmässä, joka valmistelee tulospalkkiohanketta nimeltä henkilöstön osallistumisen kehittäminen. Tänään mietimme, kuinka käytämme strategian jalkauttamisesta syntyvää momentumia jatkossa toimintasuunnitelmien tekemiseen. Strategiahan ei saa jäädä kertarypistykseksi, joka jää kellastumaan johtajien pöydälle, vaan se pitää käsitellä koko henkilöstön kanssa. Toimintasuunnitelma tuo strategian konkreettisesti jokaisen arkeen, jos se tehdään yhdessä kaikkien kanssa. Kaikilla on jotain sanottavaa siihen, mikä työssä on tärkeää, ja yhdessä jalostamme siitä toimintasuunnitelman.

Yhteistoimintasopimuksessa on uusi elemetti, yhteistyöfoorumi. Se ei ole samalla tavalla määrämuotoinen kuin henkilöstötoimikunnat, joita myös on tulossa monelle tasolle. Yhteistyöfoorumi voi tarkoittaa vaikka toimipisteen aamukahveja, joissa käsitellään työpaikan kuulumiset, tai koko toimialan esimiesten kehittämispäivää, jossa mietitään toimialan kehittämistarpeita. On tärkeätä, että saamme luotua yhdessätekemisen ilmapiirin. Silloin vaikeatkin asiat käsitellään tavalla, joka luo ratkaisuja.

Perjantai 18.8.

Lomat on nyt takana, ja toimialasorvi pyörii vinhasti. Toimialan lautakunta piti viime viikolla seminaarin Haikossa, ja tarkoituksena oli saada valtuustolle tiettäväksi, mikä meidän toimialla on tärkeää. Ihan valmista ei tullut, mutta työ pääsi hyvään alkuun.

Valtuusto uusiutui keväällä voimakkaasti, ja paikalla oli paljon uusia valtuutettuja, joille esiteltin toimialan palveluja. Vaikka julkisuudessa poliitikot näyttäytyvät riitaisena porukkana, Haikossa vallitsi hyvä henki. Alueellinen tasa-arvo oli kaikkien yhteinen huoli. Tuore apulaispormestari Nasima Razmyar oli huolestunut, kuinka toimiala pärjää muiden toimialojen kanssa resurssien jaossa.

Illallispöydässä olin samassa seurueessa usemman palvelun päällikön kanssa. Toimialan hallinnosta on lähtenyt monta keskeistä työntekijää parempien palkkojen perässä. Tämä aivovuoto harmitti päälliköitä. Pian alkaa henkilöstöohjelman teko, siihen on kytkettävä myös palkitsemisohjelman tekeminen, jotta vääristä syistä tapahtuva työpaikan vaihto saadaan hallintaan.

Toimialan johtoryhmän seminaari pidetiin arkisemmin Kisahallin vintillä. Tärkeimmät asiat olivat prosessien hiominen ja strategian jalkauttaminen.

Työntekijät näkevät helposti, kuinka asiakkaalle saadaan laadukkaampia palveluja,  kun ne tehdään yhdessä. Johtajien tehtävä on saada esteet raivattua yhdessätekemisen tieltä, eikä yksikään johtaja saa nillittää, että tää resurssi on mun, en anna sitä mihinkään yhteiseen tekemiseen. Yksikään lasku ei saa jäädä pyörimään, kun kukaan ei tiedä, miltä tililtä se maksetaan.

Kaupungin uusi strategia on tulossa julki syyskuussa. Jotta se ei jäisi kuolleeksi paperiksi, se on käsiteltävä koko henkilöstön kanssa siten, että jokainen ymmärtää, mikä hänen työssään on tärkeää ja miksi sitä tehdään. Koska kukaan ei voi tietää, mitä seuraavan neljän vuoden aikana  tapahtuu, strategian tekijöiden on kuunneltava palautetta siitä, mikä on hyvää, mikä tarvitsee lisätyöstöä. Vain poliitikkojen, työntekijöiden ja kuntalaisten elävän vuorovaikutuksen avulla saamme asiat etenemään oikeaan suuntaan.

Helsinki on maailman asuttavimpien kaupunkien joukossa. Täällä on siis tehty hyvää työtä vuosikymmenet, mutta jokaisen on helppo huomata, että tekemistä riittää. Asiasta sanomalla ja rakentavaa palautetta antamalla teemme Helsingistä paremman paikan asua ja tehdä työtä.

Perjantai 9.6.2017

Nyt se on totta, toimialauudistus on astunut voimaan reilu viikko sitten, ja uuden rakenteen kanssa saamme elää. Hallinto- ja tukipalveluissa muutot on tehty, ainakin ensimmäinen kierros. Päälliköt ottavat porukat haltuunsa ja ihmiset tutustuvat toisiinsa. Hallintopalvelut ja ICT-palvelut kävivät Tallinnassa, muut palvelut toimivat tämän kanssa kuka mitenkin.

Nyt työnteko uuden kulttuurin synnyttämiseksi vasta alkaa. Mitä varten työtä tehdään, kuka sitä palvelua tarvitsee? Minkälaista osaamista meillä on, mitä tarvitaan? Minkälaiselle kouluttautumiselle on tarvetta, millaiselle rekrytoinnille? Mitä tilalle, jos jonkun osaamiselle ei ole käyttöä uudessa organisaatiossa? Koko kaupungissa pyörii nyt iso mylly, ja uusia mahdollisuuksia voi aueta milloin vain. Nyt voi olla hyvä tilaisuus tarttua uusiin haasteisiin.

Eilen oli kuvalaisten jäsenilta Stanarissa. Kolmisenkymmentä kuvalaista kokoontui keskustelemaan ja herkuttelemaan. Muutos on ajankohtainen paitsi hallinnossa, myös kirjastossa. Keskustakirjasto Oodi tulee muuttamaan kirjastokentän. Helmet-yhteistyö on vaikeuksissa, kun sen jäsenillä on eri näkemykset siitä, mikä on olennaista. Nyt pohditaan kirjastojen toiminnan jäsentämiseksi aluemallia, jossa kirjastot muodostavat pooleja, jonka sisällä osaaminen ja resurssit liikkuvat nykyistä vaivattomammin.

Ja kaikkien pitäisi oppia ajattelemaan toimialaa kokonaisuutena eikä vartioida entisiä virastorajoja. Tämän vuoden tulospalkkioprojektit keskittyvät juuri tähän. Toivottavasti projektit onnistuvat, ja saamme ensi vuonna nauttia työn hedelmistä niin toteutuneena tulospalkkiona kuin hyvässä hengessä toimivana toimialueenakin.

 

Perjantai 5.5.2017

Toimialalla halinto- ja tukipalveluissa tunnelma alkaa tiivistyä, kun H-hetki lähestyy. Muutot ovat jo käsillä, ja uusi organisaatio konkretisoituu, kun oikeasti nähdään missä kukin on töissä ja kenen kanssa.

Kisahallissa pidettiin 11.4. yt-tilaisuus, jossa muuttokuviot käytiin läpi. Huomattava osa toimialan 180 hatu-henkilöstä muuttaa, kun toiminnot hajakeskitetään Kisahalliin, Pasilan kirjastoon, Kulttuuriasiainkeskukseen, Taidemuseoon ja Kaupunginmuseoon. Orkesteri ei ainakaan vielä tule muutokseen mukaan. Nyt pitäisi kaikilla olla ainakin uusi osoite selvillä, suurimmalla osalla jo tuleva työhuonekin.

Samassa tilaisuudessa käytiin läpi myös toimialan hallinnon tehostamistavoitteet. Kun kuulin henkilökunnan vähentämistavoitteista ensimmäisen kerran, ne olivat huomattavan korkeat. Nyt olivat pienentyneet selvästi, ja eläköityminen hoitaa muutostarpeesta ison osan. Mutta monelle on löydettävä muuta työtä, mieluimmin toimialalta, vaikka koko kaupunki on käytettävissä.

Tässä on kuitenkin otettava huomioon mahdollisesti tulossa oleva maakuntauudistus. Sote ja pelastustoimi ovat näillä näkymin lähdössä kaupungilta maakunnan hoidettaviksi, ja niiden mukana lähtee myös niitä palveleva hallinto. Silloin työnantaja muuttuu, ja maakunnissa noudatettava työnantajapolitiikka on vielä rakenteilla. Jyty osallistuu tähänkin työhön erittäin aktiivisesti ja vaikuttavuudella. Meidän toimialaamme tämä ei suoraan koske, mutta jos joku nyt vaihtaa työpaikkaa poistuvia toimintoja palvelevaan hallintoon, niin tämä on huomioitava.

Hallintojen päälliköt ottavat omat porukkansa haltuun kehittämispäivillä, joita aletaan nyt järjestämään. Tarkoituksena on tutustua muihin työntekijöihin, jotta uudesta organisaatiosta tulee toimintakykyinen mahdollisimman pian. Vaarana on, että entiset nämä ja entiset noi klikkiytyvät ja alkavat puolustaa vanhoja toimintatapoja. Jos hyvin, käy kaikki saavat keskittyä kehittymään niissä asioissa joissa ovat vahvimillaan ja luopua niistä toiminnoista, joiden kanssa eivät ole viihtyneet.

Ainakin ICT- ja Hallintopalvelut yhdistävät kehittämispäivän tyhy-touhuun, kun lähtevät 6.6. risteilemään Tallinnaan. Varmaan muutkin palvelut keksivät oman tapansa rikkoa vanhentuneiksi muuttuvia rakenteita uusien tieltä.

Eilen 4.5. oli Maunulatalossa toimialan henkilöstölle suunnattu työpaja, jossa pohdittiin henkilöstön osallistumisen käytäntöjä. Paikalla oli kolmisenkymmentä henkeä tulevan toimialan eri palveluista. Paitsi että oli mukava nähdä vanhoja tuttuja ja tutustua uusiin, oli myös kiva havaita, kuinka helposti eri toimialojen ihmiset pystyivät keksimään uusia toimintatapoja, joilla saamme vaikuttavuuden nousemaan uudelle tasolle. Toimialaan liittyvistä peloista ja epäluuloista ei ollut tietoakaan, uutta toimintakehystä odotetaan kiivaasti. Tällainen on juuri oikea tapa kehittää uusia palveluja ja hälventää huonoja fiiliksiä. Ideioita riittää, ja kun saadaan rakenteet tukemaan niiden realisoitumista, niin hyvä tulee. Kiitos fasilitaattoreille Nadialle ja Tanjalle!

 

Torstai 9.3.2017

Hallinto- ja tukipalvelut pitäisi saada kuntoon tuota pikaa. Kaikki hatu-henkilöiden kanssa pitää käydä keskustelut työn sisällöstä 7.4. mennessä, ja kiirastorstaina 13.4. pitää olla itse kullakin selvillä, missä on 1.6. alkaen.

Viestintä- ja markkinointipäällikkö Saara Suojoki esitteli Liikuntavirastossa 2.3. pidetyssä kokouksessa oman palvelunsa osalta suunnitelman, kuinka ihmiset otetaan mukaan muutokseen. Saara aikoo ottaa kaikki vima-ihmiset HAMiin, ja siellä tutustutaan ja käydään läpi kunkin osaaminen. Saara kartoittaa myös kaikki tilat, jotka nyt on käytössä.

Muuttoja ei ole odotettavissa ihan heti, mutta melko pian pitäisi saada kutakin palvelua tuottavat ihmiset fyysisesti samoihin tiloihin. Missä määrin voidaan käyttää hyväksi nykyteknologiaa, täytyy myös selvittää.

Hatu-henkilöitä on nyt noin 180. Uudistuksen tarkoituksena on tehostaa palvelujen tuottamista, eli ne pyritään tuottamaan pienemmällä henkilöstöllä. Osa väen vähennyksestä hoituu eläköitymisen kautta, mutta jotkut siirtyvät uusiin tehtäviin. On muistettava, että meillä on palvelussuhdeturva, eli ketään ei tuotannollis-taloudellisista syistä irtisanota, mutta se edellyttää valmiutta ottaa vastaan uudenlaisia työtehtäviä. Pettymyksiltä ei varmaan säästytä, ja joillakin voi olla edessä palkanalennus. Toisaalta siirtyminen pienistä palveluyksiköistä isompiin kokonaisuuksiin voi tarjota mahdollisuuksia kehittää ammattitaitoa, ja sitä kautta tuottavuus paranee. Silloin on pidettävä huoli siitä, että se näkyy myös palkassa.

 

Kävin keskiviikkona  22.2.2017  Korkeasaaressa tapaamassa viraston johtoa muiden pääluottamusmiesten kanssa. Iso juttu heillä on tietysti säätiöittäminen. Se tulee vaikuttamaan myös henkilöstön asemaan, kun työehtosopimus muuttuu KVTES:sta AVAINTAan. Erot eivät lie suuren suuria, mutta en osaa vielä sanoa yksityiskohdista. Säätiöittämistä on käsitelty henkilöstön kanssa mm. siten, että jokainen on saanut kirjoittaa itseä askarruttavan asian anonyymisti paperille ja johto on vastannut parhaan tietonsa mukaan. Aina ei vastausta löydy, mutta ainakin johto tietää, että tämä täytyy selvittää. Muutokset henkilöstön asemassa eivät ole yht'äkkisiä, vaan tapahtuvat siirtymäajan puitteissa.

Säätiön tarkoitus on lisätä vapautta kehittää Korkeasaaren toimintaa. Korkeasaaren agenda ilmastonmuutoksessa ja eliöiden hävitessä maailmasta on globaali, eikä kuntalaki aina taivu näin isoihin asioihin.

Ilahduttavaa oli kuulla kuinka Korkeasaaressa aiotaan käyttää kiky-minuutit. Jokainen menee TET-harjoittelijaksi jollekin toiselle. Näin ymmärrys työtovereiden työstä lisääntyy. Kikyn ei tarvitse olla hammasten kiristämistä ja nyrkin pusertelua, sen voi käyttää näinkin hauskalla ja luovalla tavalla.

 

Torstai 12.1.2017

Terveisiä Nuorisoasiankeskuksen Kunta Kymppi - tilaisuudesta! Esimiesten kanssa käytiin kyselyn tulokset läpi. Mulla pisti silmään suuret erot osastojen tulosten välillä. NK:ssa on ollut iso myllerrys, toisissa paikoissa se on mennyt hyvin, toisissa ei. Syyt on selvitettävä, jotta meillä on työkaluja käytössä, kun toimialauudistuksen aiheuttamia muutoksia viedään läpi. Asiat voidaan tehdä sekä hyvin että huonosti, mutta molemmista oppien.