Ajankohtaista

 

Puheenjohtaja Janne Liespalo

 

Olen ammattiosasto HelKon puheenjohtaja toimintakauden 2018-2020.
Olen työskennellyt Palmia Oy:ssä 11 vuotta ja toimin siellä palveluesimiehen tehtävissä vastaten teknisen kiinteistöhuollon operatiivisesta toiminnasta.

Jyty on mielestäni hyvin toimiva. Tarvittaessa tietoa ja ohjeita saa nopeasti. Myös luottamusmiehet ovat asiansa osaavia.

Ammattiosaston toiminnassa päätehtäviäni ovat jäsenhankinnan edistäminen sekä jäsenten viihtyvyydestä ja eduista huolehtiminen yhdessä muiden johtokunnan jäsenten kanssa.

Helkon haasteina ovat jäsenistön runsas yksittäisten työnantajien joukko ja jäsenistön yhtiöiden erilainen toiminta ja maailma verrattuna kaupunkiympäristöön - kaupunki työnantajana.

Työelämän haasteina ovat kiristyvät henkilöresurssit sekä kustannusten hallinta ja kuitenkin samalla lisääntyvät laatu- ja tulostavoitteet.

Tulevaisuus näyttää kuitenkin valoisalta ja Suomi on nousussa!

Janne Liespalo

 

Luottamusmiesten esittelyt

 

Liespalo Merja, Palmia Oy

Olen toiminut Palmia Oy:n (vanha liikelaitos) pääluottamusmiehenä vuodesta 2009. Kokemusta on kertynyt luottamusmiestoiminnasta jo vuodesta 2004. Edustettaviani ovat eri ammattialoilta siivous, kiinteistönhoito, ruokapalveluala, turva-ala sekä toimistoala.

Tämän päivän mottoni onkin näin kilpailutuksen keskellä ”työpaikkojen säilyminen mahdollisimman monella työntekijällä”. Siinä riittää luottamusmiehellä myös jatkossa tekemistä.

Niemi Joni, MetropoliLab Oy

Toimin MetropoliLabissa pääluottamusmiehenä 1.6.2017 alkaen.