Edunvalvonta

Edunvalvontaa hoidetaan yhdistyksessä monella tasolla ja työnantajalla, mutta yhdistyksen hallituksen tehtävänä on päättää tarvittavat linjaukset.


********

Helsingin kaupungin henkilöstöä koskevat paikalliset ja muut neuvottelut käydään keskushallinnossa. Neuvotteluissa yhdistystä edustaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä tarvittaessa asiantuntijat.

Kaupungin yhteistoimintaorganisaatioon kuuluvassa henkilöstötoimikunnassa yhdistystä edustaa puheenjohtaja. Kaupungin järjestöneuvottelukunnassa edustajina ovat puheenjohtaja ja kaksi muuta nimettyä edustajaa.


*******

Muilla työnantajilla ja tulevilla toimialueilla Helsingin kaupungilla edunvalvonnan ja edustukselliset yhteistoiminta-asiat hoitaa pääluottamusmiehet luottamusmiehineen. Työpaikkatason yhteistoiminta-asiat ja työsuojeluasiat hoituu ja käsitellään välittömässä työyhteisötason päivittäisessä toiminnassa.


******

Yhdistyksen toiminta-alue on laajentunut ja edunvalvonnankin kirjo laajenee edelleen, mutta suurimmilla työnantajilla pääluottamusmiesten/luottamusmiesten rooli tulee korostumaan edelleenkin lisää.

******


Liittotason edunvalvonnasta vastaa Ammattiliitto Jyty ry (Julkisen alan unioni on pääsopijajärjestömme yhdessä JHL:n kanssa) ja laajemmissa työmarkkinakysymyksissä keskusjärjestö STTK.

******


Mikäli sinulla on edunvalvontaan liittyviä ongelmia tai kysymyksiä, ota yhteyttä pääluottamusmieheesi, ammattiosastosi puheenjohtajaan tai yhdistyksen puheenjohtajaan.


******


Tässä linkki Jytyn neuvottelemiin työehtosopimuksiin.