Ajankohtaista

Naistenpäivä 8.3.

 

Hyvä Jyty Metropolin jäsen,

Tänään vietetään kansainvälistä naistenpäivää, onnittelut kaikille naisille!

Kerran vuodessa nostetaan esille tilastoja ja selvityksiä siitä, mitä sukupuolten väliselle tasa-arvolle kuuluu. Alla STTK:n tiedote, jossa kerrotaan koronan tuomista vaikutuksista naisten elämään sekä palkattoman työn epäsuhteesta perheiden sisällä.

Suomen väestöstä 50,6% on naisia. Naisten keski-ikä on 44,5 vuotta ja ikäluokista eniten on 71 vuotiaita. Huoltovarmuuden kannalta kriittisiä ammatteja ovat terveys- ja sosiaalipalvelut, koulutus- sekä hallinto- ja tukipalvelut. Naisten osuus näillä aloilla on 90% (v. 2018). Mukana on siis runsas joukko jytyäisiä työntekijöitä, joiden työn merkitys on kasvanut korona-aikana entisestään. Tämän soisi tehtävän näkyväksi.

Tasa-arvoasiat eivät ole vain yhden päivän asia, vaan osa jokapäiväistä elämäämme. Työelämän tasa-arvoon kuuluu yhdenvertainen palkkaus, työn arvostus, työelämän joustot ja perhevapaamahdollisuudet niin naisille kuin miehillekin.

Arvostetaan itsemme ja toistemme työtä, se on osa työelämän tasa-arvoa!

 

Terveisin,

Kaisa

 

STTK kansainvälisenä naistenpäivänä:
Omaishoitovapaan palkattomuus ei luo yhdenvertaisia mahdollisuuksia sen käyttöön

Tiedote

Korona-pandemia on tehnyt entistä näkyvämmäksi hoivavastuun epätasaisen jakautumisen suomalaisissa perheissä. Esimerkiksi kouluikäisten lasten ja nuorten etäkoulun tuesta on vastannut useimmin perheessä nainen. Myös esimerkiksi ikääntyneistä vanhemmista tai vammaisista lapsista hoivavastuuta kantavat eniten naiset.

- Arvioiden mukaan joka kolmas työikäinen on läheisauttaja. Sopimusomaishoitajistakin lähes puolet on työikäisiä. Kolme neljännestä heistä on naisia. Tämä työikäisten naisten kuormitustekijä jää valitettavan usein vaille huomiota keskusteltaessa työn ja perheen yhteensovittamisesta, STTK:n tasa-arvoasioista vastaava juristi Anja Lahermaa toteaa.

Tiedot perustuvat Omaishoitajien liiton aineistoihin.

Perhevapaauudistuksen myötä omaishoitovapaa on tulossa osaksi lainsäädäntöä. Uudistuksessa työntekijä saa subjektiivisen oikeuden omaishoitovapaaseen.
- Se luo tarpeellista joustoa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen myös muille kuin pienten lasten vanhemmille, Lahermaa arvioi.

Omaishoitovapaan palkattomuus kuitenkin heikentää vapaan käytettävyyttä eikä siten luo yhdenvertaisia mahdollisuuksia jäädä vapaalle.
- Kun vapaan ajalta ei makseta palkkaa, etuutta tai muuta korvausta, kaikilla ei ole taloudellista mahdollisuutta olla pois töistä palkattomasti.

Omaishoitovapaalla tavoitellaan tasa-arvoa. Se voi STTK:n mielestä kääntyä myös tasa-arvoa vastaan, jos vapaata käyttävät vain naiset ja vapaan ajalta ei makseta korvausta.
- Työpaikoilla voitaisiin kirjata tasa-arvosuunnitelmiin toimia, joilla edistetään vapaiden jakautumista tasaisesti naisten ja miesten kesken, Lahermaa kannustaa.

Korona-pandemia työelämävaikutukset sukupuolittuneita

Koronakriisi vaikutukset ovat osuneet kovimmin naisvaltaisille aloille. Tieto käy ilmi esimerkiksi Eurofoundin Living, Working and COVID-19 -tutkimuksesta.

Huoltovarmuuden kannalta keskeisissä ja yhteiskunnan kannalta kriittisissä ammateissa työskentelevistä 67 prosenttia on naisia. Työhön liittyvät terveysriskit ovat kohdistuneet voimakkaimmin naisvaltaisella terveydenhuoltosektorilla työskenteleviin. Samoin naisvaltaisilla palvelualojen työpaikoilla sekä opetus-, koulutus- ja varhaiskasvatusaloilla ei ole työn luonteen vuosi pysytty tekemään etätöitä.

Rajoituksista kärsineillä aloilla työntekijöiden toimeentulo on heikentynyt. Etenkin alle 30-vuotiaiden nuorten naisten työttömyys on noussut ja ansiot laskeneet verrattuna vuodentakaiseen. Ero vuoden 2008 talouskriisiin on suuri, sillä se iski erityisesti miesvaltaisille vientivetoisille aloille.
- Kriisin torjunnassa tulisi ehdottomasti huomioida vaikutukset tasa-arvoon ja jälkihoidon tulisi olla vaikutuksia tasapainottavaa, Lahermaa painottaa. 

Lisätietoja STTK:ssa:
Anja Lahermaa, juristi, p. 040 828 684

 

STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 13 jäsenliittoa ja noin 500 000 jäsentä.

Visiomme on menestyvä Suomi, jossa yhteistyöllä rakennamme maailman parasta työelämää ja hyvinvointia.

Olemme työssämme avoimia, oikeudenmukaisia, uudistusmielisiä ja rohkeita.

 

 

 


 

Kaisa Soininen, Kaarina Salminen, Kirsi Jaakkola, Olli-Pekka Kulju ja Ilkka Konola (edessä) poseeraavat Ammattiliitto Jytyn uuden sloganin edessä.

Terveiset liittovaltuustosta!

 

Ammattiliitto Jyty piti uuden liittovaltuuston järjestäytymis- sekä syyskokouksen 23. -24.11.2020 Aulangolla. 1. päivän järjestäytymiskokouksen yhteydessä valtuutetut pääsivät äänestämään useampaan otteeseen. Ensin valtuusto sai uuden puheenjohtajan, lappeenrantalaisen Seija Hovi-Kuikon. Päivän tärkein äänestys liittyi liiton puheenjohtajan valintaan. Kahden kiperän äänestyskierroksen jälkeen puheenjohtajaksi valittiin liiton oma, johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima. Yhdistyksemme onnittelee Jonnaa lämpimästi valinnasta!

Aluekokousten esitysten pohjalta liittohallitukseen valittiin metropolilaiset Olli-Pekka Kulju, joka edustaa Jytyn yksityisaloja sekä Kaisa Soininen Etelä-Suomen toiseksi edustajaksi. 

Valtuuston toisena päivänä keskityttiin syyskokouksen asioihin. Hyväksyttävänä oli mm. liiton talousarvio ja toimintasuunnitelma. Kokouksen yhteydessä lanseerattiin liiton uusi nimi "Ammattiliitto Jyty" sekä uusi brändi "Sillä sinun työsi on tärkeä". Liiton uusi ilme on nuorekkaan raikas, jonka toivotaan tuovan osaltaan kiinnostusta liittoamme ja sen edunvalvontatyötä kohtaan.

Yhdistyksemme liittoaktiiveille Jussi Ruokoselle ja Ilkka Konolalle Jyty myönsi suuransiomerkit heidän pitkäaikaisesta työstä liittomme hyväksi. Onnittelut Jussille ja Ilkalle!

 

 

JYTYN LIITTOVALTUUSTOON VALITUT JYTY METROPOLI RY:N JÄSENET

 

Kirsi Jaakkola (KASKO)


Miksi hain valtuustoon?
Koen, että muuttuvassa yhteiskunnassamme ammattiyhdistystoiminta on edelleen vahva vaikuttaja, jolla on mahdollisuus vaikuttaa työelämän ja edunvalvonnan haasteisiin rakentavasti ja määrätietoisesti. Haluan ottaa haasteen vastaan ja olla mukana Jytyn liittovaltuustossa tekemässä kehittäviä, uudistavia ja eteenpäin vieviä päätöksiä, jotka pitävät Jytyn moninaisuuden, vahvan edunvalvonnan ja jäsenistön keskiössä. Minun Jyty on muutoksen tekijä!
 

Ilkka Konola (SOTE)

 

Miksi hain valtuustoon?
Halu vaikuttaa asioihin on edelleenkin vahva!
Olen toiminut jo pitkään valtuustossa Jytyn ja jytyläisten hyväksi. Halusin jatkaa tätä työtä.

 

Kaarina Salminen (HAL)
 

Miksi hain valtuustoon?
Työelämä ja vaikuttaminen siihen elävät nyt murrosvaihetta. Viime aikoina ay-liikettä on kyseenalaistettu ja on luotu kuva, että se heikentää työntekijän asemaa. Olen tästä täysin eri mieltä, vain yhteistyöllä ja vaikuttamisella pidämme saavutetut etuutemme. Haluan nostaa ay-liikkeen arvostusta sekä ajaa pienen ihmisen etuja!

 

3. varasija Tuuli Urpela (HUS), 5. varasija Antti Pajala (KUVA)

 

ONNEA VALITUILLE!

 


Nuorisovastaavan terveiset 21.12.2020,

 

Tervehdys jyty- metropolin nuoret!
 

Vuosi alkaa olemaan lopuillaan ja toistaiseksi koronasta on selvitty hyvin paitsi ,että tapahtumia ei ole voitu järjestää tai, jos on suunniteltu niin on jouduttu perumaan.

Näin vuoden lopussa on myös henkilövalinnat tehty yhdistykseen vuodelle 2021 ja samat henkilöt jatkavat nuorisovastaavan roolissa, Jaakko Perttunen nuorisovastaava ja Niina Pietilä vara nuorisovastaava. Kokoustimme ammattiosastojen nuorisovastaavien kanssa etänä, ja suunnittelimme ensivuoden toimintaa. Tapahtumia on tarkoitus koronasta ja rajoituksista, johtuen toteuttaa etänä ainakin kevään 2021 ajan ja toivotaan että fyysisiin tapahtumiin päästäisiin viimeistään tulevan kesän kesälomien jälkeen. Tulevista tapahtumista infotaan heti, kun asioita selviää, tapahtumia on alettu työstämään ja varmasti tammikuussa ollaan viisaampia mitkä onnistuu ja mitkä ei.

Toivotaan, että vuosi 2021 on meille suotuisampi tapahtumien ja koronan suhteen, näin ollen toivotan teille kaikille jytyläisille hyvää joulua ja onnellista uuttavuotta 2021!

Jouluterveisin: Nuorisovastaava Jaakko Perttunen


 


Jäsentiedote 13.3.2020:

 

Koronavirusepidemian etenemisen vuoksi niin työnantajat kuin muutkin yhteisöt ovat tehneet toimintalinjauksia. Epidemian laajenemisen estämisen ja haittojen minimoinnin vuoksi liittohallituksemme on linjannut, että Jytyn jäsentilaisuudet on peruttu ainakin 30.4. saakka. Yhdistyksemme noudattaa myös tätä linjausta. Mikäli olet ilmoittautunut liiton tai yhdistyksen tilaisuuksiin ko. aikana, tulet saamaan peruutuksen lähiaikoina järjestävältä taholta.

Epidemiasta huolimatta yhdistyksen edunvalvontatyötä jatketaan niin normaalisti kuin mahdollista!

Liitto on informoinut kunta- ja yksityissektorilla työskenteleviä jäseniä koronaviruksen vaikutuksista työhön, tässä linkit tiedotteisiin:
https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/koronaviruksen-vaikutukset-tyohon.aspx
https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/-koronaviruksen-vaikutukset-tyohon-yksityisilla-aloilla.aspx

Seuratkaa myös työnantajakohtaisia ohjeita sekä THL:n ohjeistusta (https://thl.fi/fi/).

Kaikesta huolimatta toivotamme sinulle jäsen, aurinkoista viikonloppua - pysytään terveinä!

Ystävällisin terveisin,
Pj Kaisa ja jäsenpalvelusihteeri Niina

 

Liiton ajankohtaista ja uutiset

SEURAA LIITTOA

Jyty-liitto
Jyty-lehti
Jyty-facebook
Jyty-facebook
Jyty-twitter
Jyty-youtube

Tapahtumia

Ei tapahtumia

Jäsentiedotteet