Luottamusmiehet

Tällä sivulla löytyy Jyty Metropoli ry:n työpaikoilla olevien Jytyn pääluottamusmiesten ja osan luottamusmiehistä yhteystiedot.

Ylimpänä on Helsingin kaupunki, sitten Vantaan kaupunki ja alimmaisena konsernin osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja muut työnantajat.

HELSINGIN KAUPUNGIN PÄÄLUOTTAMUSMIEHET  JA LUOTTAMUSMIEHET  KAUDELLA 2021-2024

Pääluottamusmiesten toimialueet ovat keskushallinnon ja toimialueiden mukaiset ja luottamusmiesten joko palvelukokonaisuus- tai liikelaitoskohtaisia.

Pääluottamusmiehen toiminta pitää sisällään toimialueensa neuvottelutoiminnan sekä työehto- että yhteistoimintaneuvottelujen osalta.

Yhteistoiminnan edustajina toimii  erilaisissa yt-elimissä pääsääntöisesti pää- tai luottamusmies. 


KESKUSHALLINNON TOIMIALUE

pääluottamusmies Maija Ruotsalainen, 040 671 8231, maija.ruotsalainen@hel.fi
varapääluottamusmies Mervi Romppanen

Kanslia
luottamusmies Kaarina Salminen
varalm               Sanna Selkiaho

Palvelukeskus
luottamusmies Mervi Romppanen
varalm            

Stara
luottamusmies 
varalm             


KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALUE

pääluottamusmies Johanna Puska, 040 334 0435, johanna.puska@hel.fi
varapääluottamusmies Anne Renqvist

Hallinto
luottamusmies Anne Renqvist
varalm               Liisa Puumalainen

Palvelut ja luvat
luottamusmies Katja Ylennysmäki
varalm               

Maankäyttö ja rakentaminen
luottamusmies   avoin
varalm

Rakennukset ja yleiset alueet
luottamusmies  Anneli Lehtonen
varalm

HKL
luottamusmies Jan Saikkonen (Jyly) 
varalm              


KULTTUURI JA VAPAA-AJAN TOIMIALUE

pääluottamusmies Antti Pajala, 050 402 5809, antti.pajala@hel.fi
varapääluottamusmies Arja Eloranta

Hallinto
luottamusmies  Arja Eloranta
varalm                

Liikunta
luottamusmies  
varalm

Nuoriso
luottamusmies  avoin
varalm               Laura Paunonen

Kirjasto
luottamusmies  Miika Onkalo
varalm               Kalle Kivinen

Kulttuuri
luottamusmies  avoin
varalm

 

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALUE

pääluottamusmies Kirsi Jaakkola, 050 368 6637, kirsi.jaakkola@hel.fi
varapääluottamusmies Sari Irmasto

Hallinto
luottamusmies   Pirjo Meriläinen
varalm                 Maija Isola

Vare
luottamusmies   Sari Irmasto
varalm                 Linnea Lagus

Lukio- ja ammatillinen
luottamusmies   Ulla Melén
varalm                 

Perusopetus
luottamusmies   
varalm

Ruotsinkielinen
luottamusmies   Mona Aho
varalm


SOTEPE TOIMIALUE

pääluottamusmies Jouni Susi, jouni.susi@hel.fi
varapääluottamusmies Tuomo Koskinen 

Hallinto
luottamusmies  Senja Tallberg
varalm

Perhe- ja sosiaalipalvelut
luottamusmies  Teija Toikka
varalm                Tuomo Koskinen

Terveys-ja päihdepalvelu
luottamusmies  
varalm            

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut
luottamusmies   Helena Siltala
varalm                Anna-Maija Ohvo

Pelastuslaitos
luottamusmies  
varalm               

 -----------------------------------

VANTAAN KAUPUNKI

pääluottamusmies Jaakko Perttunen, jaakko.o.perttunen@vantaa.fi, p. +358401417847
varapääluottamusmies  

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala
luottamusmies 
varalm                 Mika Keinänen

Kaupunkikulttuurin toimiala, KAKU
luottamusmies
varalm

Kaupunki&ympäristön toimiala, KATO
luottamusmies    
varalm                

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala, KASO
luottamusmies    Anu Nieminen
varalm                  Merja Roikonen


-----------------------------------

Vantaan ja Keravan Hyvinvointialue

Pääluottamusmies Sari Luostarinen, sari.luostarinen@vakehyva.fi
Varapääluottamusmies: Minna Karttunen, minna.karttunen@vakehyva.fi

-----------------------------------

Vantaan tilapalvelut Vantti Oy

pääluottamusmies  - avoin

----------------------------------

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS

Päätoimiset pääluottamusmiehet, neuvottelijat (KVTES, SOTE, TS)
HUS Asvian Monipalvelualue 1, Osastonsihteeripalvelut, Henkilöstöpalvelut ja Talouspalvelut,
HUS Diagnostiikkakeskus, HUS Tietohallinto ja Yhtymähallinto
Pääluottamusmies (koordinoiva) Anne Siivonen, p. 050 427 0230 anne.siivonen@hus.fi tai
jyty.paaluottamusmies@hus.fi Tynnyrintekijänkatu 1 C 5. krs, PL 782, 00029 HUS

Sairaanhoitoalueet (HYKS, Hyvinkää, Lohja, Länsi-Uusimaa, Porvoo), HUS Apteekki,
HUS Asvian Monipalvelualueet 2-5 (laitoshuolto, potilas- ja henkilöstöruokailu), HUS Logistiikka,
HUS Tilakeskus ja HUS Työterveys
Pääluottamusmies Tuuli Urpela, 040 746 1238 tuuli.urpela@hus.fi tai
jyty.paaluottamusmies@hus.fi Tynnyrintekijänkatu 1 C 5. krs, PL 782, 00029 HUS
Varapääluottamusmies (oto) Anneli Keskinen p. 050 4287191, anneli.keskinen@hus.fi

Luottamusmiehet (muilta kuin alla mainituilta alueilta yhteys pääluottamusmiehiin)
HYKS Tornisairaala ja Kolmiosairaala
Luottamusmies Anneli Keskinen, p. 050 4287191, anneli.keskinen@hus.fi
HUS Logistiikka Luottamusmies Tarja Rättö, p. 050 4270862, tarja.ratto@hus.fi
HUS Diagnostiikkakeskus, Luottamusmies Taija Huittinen, p. 050 4640236, taija.huttinen@hus.fi
HUSLAB-talo
HUS Asvia Tekstinkäsittelypalvelut (monipalvelualue 1)
Luottamusmies - avoin
Arkistointi- ja aulapalvelut (monipalvelualue 1)
Luottamusmies Aila Julkunen, p. 050 428 8007, aila.julkunen@hus.fi
Jorvin ja Espoon sairaalat
Luottamusmies Toni Ohvo, p.040 671 7443 toni.ohvo@hus.fi
Osastonsihteeripalvelut: palvelusuunnittelijat
Luottamusmies Tarja Lindfors, p. 040 190 5317, tarja.lindfors@hus.fi
Asvia:  Aila Julkusen, Tarja Lindforsin ja Toni Ohvon vara
Varaluottamusmies Kirsi Käppi, p. 050 341 1554, kirsi.kappi@hus.fi
Laitoshuolto: Psykiatriakeskus, Töölön sairaala, ULS, Naistenklinikka
Luottamusmies - avoin
Laitoshuolto: Torni- ja Kolmiosairaala, Syöpäklinikka, Haartman, Si-Ko
Luottamusmies - avoin
Laitoshuolto: 
Varaluottamusmies Jukka Tanninen jukka.tanninen@hus.fi
HUS Kiinteistöt Pääluottamusmies Rauno Tikkanen, p. 050 428 7728, rauno.tikkanen@hus.fi
------------------------------------

MUIDEN TYÖNANTAJIEN PÄÄLUOTTAMUS- JA LUOTTAMUSMIEHET 2021-2024

Palmia Oy
pääluottamusmies Merja Liespalo, 040 334 5919, merja.liespalo@palmia.fi
varapääluottamusmies

Helsingin Satama Oy
luottamusvaltuutettu Tero Hinttaniemi, 09 310 33793, Tero.Hinttaniemi@portofhelsinki.fi

Helsingin seudun liikenne (HSL)
pääluottamusmies Pasi Niinikoski, Pasi.Niinikoski@hsl.fi

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
pääluottamusmies Sari Nieminen, 050 304 6706, sari.nieminen@hsy.fi

MetropoliLab Oy
pääluottamusmies Milja Kalso, milja.kalso@metropolilab.fi

Kirkkopalvelut ry, STEP-koulutus
pääluottamusmies Päivi Bragge, paivi.bragge@step.fi

Pelastakaa lapset ry
luottamusmies Eemil Heimo, eemil.heimo@pelastakaalapset.fi

Seure Oy, vuokratyöntekijät
pääluottamusmies Kaisa Soininen, 050 324 2340 kaisa.soininen@hel.fi