Yhteystiedot

 

AMMATTIOSASTON JOHTOKUNNAN JÄSENET

 

Johtokunnan jäsenet     

 

Olli-Pekka Kulju   Puheenjohtaja

olli-pekka.kulju@pelastakaalapset.fi

040-8284940

 

Niina Pietilä          Varapuheenjohtaja,rahastonhoitaja

niina.pietila@hotmail.com

044-2434014

 

Henna Sotkasiira  Sihteeri

henna.sotkasiira@pp.inet.fi

040-7317570

 

Nina-Maarit Myller

Päivi Bragge

Janne Kylmämaa

Päivi Kari

Eija Vanhanen

Reijo Kettunen