Ajankohtaista

Hei YKSI-ammattiosaston jäsen,
syksy on aluillaan taas pikkuhiljaa. Toivottavasti kaikki ovat nauttineet kesälomistaan. Tässä
jäsentiedotteessa on asiaa tulevasta yksityisen sosiaalipalvelualan yleiskorotuksesta sekä
ammattiosaston jäsentapahtumasta ja vuosikokouksesta.
Keväällä Ammattiliitto Jyty käytti sopimusneuvottelujen aikana useita työtaistelutoimia, kuten
lakkoja, ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja, hakusaartoa ja keikkailukieltoa. Kiitos kaikille yhteisestä
rintamasta ja kiitos kaikille jotka olivat paikalla 1.6.2023 Turussa, jossa liitot järjestivät
mielenilmauksen yhdessä liittyen kevään TES-neuvotteluihin. Yhteistyössä on voimaa!


Vuoden 2023 korotukset


Yksityinen opetusala
Työehtosopimusosapuolet Sivista, OAJ, Jyty ja JHL ovat sopineet yksityisen
opetusalan työehtosopimuksen työehtosopimusratkaisussa ajalle 9.8.2022-
31.3.2024, että osapuolet sopivat 30.4.2023 mennessä ajalla 1.8.2023-31.3.2024
toteutettavista palkantarkistuksista. Palkantarkistukset sovittiin 9.8.2022 päivätyssä
allekirjoituspöytäkirjassa sovittujen verrokkialojen perusteella.
- 1.10.2023 Yleiskorotus 1,72 % Yleiskorotuksella korotetaan henkilökohtaisia palkkoja ja
taulukkopalkkoja sekä euromääräisiä lisiä ja palkkioita.
- Kertaerä Kuukausipalkkaiselle työntekijälle maksetaan kertaeränä opetushenkilöstössä 451
euroa sekä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstössä 359 euroa syyskuun 2023 palkanmaksun
yhteydessä. Kertaerä maksetaan kuukausipalkkaiselle osaaikaisessa työsuhteessa olevalle
työsopimuksen mukaisen työajan suhteessa. Opetushenkilöstössä työsuhteessa olevalle
tuntiopettajalle (sis. tuntiopettajat, sivutoimiset tuntiopettajat sekä sivutoiminen
kuukausittaisen tuntipalkkionsaaja, yhteispäätoimiset tuntiopettajat ja sivupäätoimiset
tuntiopettajat) maksetaan kertaerä 9,8 % syyskuun 2023 palkasta. Hallinto- ja
tukipalveluhenkilöstössä 2 työsuhteessa olevalle tuntipalkkaiselle työntekijälle maksetaan
kertaerä 10,1 % syyskuun 2023 palkasta.
- 1.10.2023 Paikallinen erä (HTP- ja opetushenkilöstö) 0,73 %

Lisätietoa https://jytyliitto.fi/wp-
content/uploads/2023/05/Allekirjoituspoytakirja_Yksityinen_opetusala_28.4.2023_FINAL.pdf

Yksityinen sosiaalipalveluala
– 1.9.2023: 3,6 % palkkojen yleis- ja taulukkokorotus
– 1.9.2023: Vähimmäistaulukkopalkkoja korotetaan kaikissa kuudessa vaativuusryhmässä.
Vähimmäistaulukkopalkat nousevat kaikissa palveluslisäportaissa A-B palkkaryhmissä 1,9 % ja C-F
palkkaryhmissä 2,2 %. Keskimäärin alarajakorotuksen palkkatasoa nostava kustannusvaikutus
toimialalla on 1,56 %.


Ammattiosaston jäsentapahtuma

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Ammattiosaston vuosikokous sekä jäsentapahtuma järjestetään 30.9 - 1.10.2023 Helsingissä
Hotelli Katajannokalla. Pidemmältä matkustaville ammattiosasto korvaa matkakulut halvimman
joukkoliikenteen mukaisesti.

Helsingissä asuvilla jäsentapahtuman omavastuu on 30€, mikäli yöpyy Hotelli Katajannokassa.
Omavastuu sisältää yöpymisen, ruokailut sekä ohjelman. Voit myös osallistua
jäsentapahtumaan ja/tai vuosikokoukseen ilman majoitusta, tällöin omavastuuta ei ole. Voit
myös osallistua vuosikokoukseen Teamsin välityksellä.
VUOSIKOKOUSKUTSU
Kutsu Yksi-ammattiosaston vuosikokoukseen
Yksi-ammattiosaston vuosikokous järjestetään torstaina 1.10.2023 klo 10.00 alkaen.
Kokouspaikkana on Hotelli Katajannokka. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyden (Teams)
välityksellä.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, sekä tehdään tarvittavat henkilövalinnat.
Vuosikokouksessa valitaan tällä kertaa:
· edustajat Jyty Metropolin hallitukseen
· johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
Osallistumisesta vuosikokoukseen ja/tai jäsentapahtumaan pyydetään ilmoittamaan
ammattiosaston puheenjohtajalle sähköpostilla 14.9.2023 mennessä osoitteeseen
niina.pietila@hotmail.com
Ilmoita mikäli haluat osallistua vuosikokoukseen etäyhteydellä. Etäyhteydellä osallistuvan tulee
ilmoittaa sähköpostiosoite, johon haluaa kokouslinkin lähetettävän.

Johtokunnan puolesta
Niina Pietilä
puheenjohtaja
niina.pietila@hotmail.com


8.6.2023 |

TIEDOTTEET JA KANNANOTOT

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla saavutettiin neuvottelutulos – työtaistelutoimet päättyvätYksityisen sosiaalipalvelualan sopimusneuvotteluissa on saavutettu neuvottelutulos tänään torstaina 8.6.2023. Ammattiliitto Jytyn voimassa olevat työtaistelutoimet eli ylityö- ja vuoronvaihtokielto, hakusaarto ja keikkailukielto päättyvät heti. Lakkovaroitusten perumisesta päätetään vasta sitten, kun neuvottelutuloksen hyväksymisestä päätetään.

Neuvottelutulos siirtyy seuraavaksi kokonaisuudessaan sopimusosapuolten hallintojen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Ammattiliitto Jytyssä sopimuksen hyväksymisestä päättää liittohallitus. Sopimuksen sisällöstä kerrotaan vasta sen jälkeen, kun kaikkien sopijaosapuolten hallinnot ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen.

Ammattiliitto Jyty neuvottelee yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta osana Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry -nimistä neuvottelujärjestöä. Työnantajia sopimusneuvotteluissa edustaa Hyvinvointiala HALI ry. Jytyn neuvottelijana yksityisellä sosiaalipalvelualalla toimii työmarkkina-asiantuntija Päivi Salin.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin kuuluvat sosiaalialan palveluyksiköt, kuten lasten päiväkodit, vanhusten ja vammaisten palvelutalot, ensi- ja turvakodit, kotipalvelut ja päihdehuolto. Sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 70 000 työntekijää. Työehtosopimus on yleissitova, jolloin myös työnantajaliittoon kuulumaton työnantaja on velvollinen noudattamaan sitä.


Hei YKSI-ammattiosaston jäsen,
kevät on jo pitkällä ja kesä on tuloillaan.


YKSI-ammattiosaston kevään jäsentapahtuma peruuntui vähäisen ilmoittautumismäärän vuoksi.
Ammattiosaston vuosikokous järjestetään Hotelli Katajannokassa 30.9.-1.10.2023. Laita päivä
itsellesi muistiin!TES-neuvottelut
Kuten kaikki ovat lukeneet Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus päättyi 30.4.2023 ja 1.5. alkaen
olemme olleet sopimuksettomassa tilassa. Kiistaa on yritetty sovitella tuloksetta. Tänään sovittelua on
jatkettu, kun yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen sopijaosapuolet tapasivat
valtakunnansovittelijan toimistolla maanantaina 22.5. Osapuolten näkemykset palkkaratkaisun saamiseksi
ovat melko kaukana toisistaan.
Jytyn ilmoittamat lakot erikseen mainituissa päiväkodeissa ja hoivakodeissa alkaa tiistaina 23.5.
Ammattiliitto Jyty maksaa lakkoon osallistuville jäsenille lakkoavustusta. Löydät listaukset paikoista joita
lakko koskee täältä: https://jytyliitto.fi/jyty-lakkovaroitukset-yksityiselle-sosiaalipalvelualalle/
Ammattiliitto Jyty on antanut kaksi uutta lakkovaroitusta yksityiselle sosiaalipalvelualalle aikaisempien
kahden lisäksi. Uusien lakkovaroitusten piiriin kuuluvat erikseen mainitut yksityiset päiväkodit ja
lastensuojelun toimipisteet Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Ensi viikolla lakot laajenevat
yksityisissä päiväkodeissa ja lastensuojelun toimipisteissä. Listaukset työpaikoista jota tämä koskee
löydät täältä: https://jytyliitto.fi/jyty-antoi-uusia-lakkovaroituksia-yksityiselle-sosiaalipalvelualalle-
palkkauksen-epakohdat-korjattava/
Viides lakkoaalto on suunniteltu 1.-3.6.2023, lakon piiriin kuuluvat erikseen mainitut
ympärivuorokautisen palveluasumisen kohteet Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Listauksen
paikoista joita lakko koskee löydät täältä: https://jytyliitto.fi/jyty-antoi-viidennen-lakkovaroituksen-
yksityiselle-sosiaalipalvelualalle/
Ammattiliitto Jyty jatkaa yksityisen sosiaalipalvelualan ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa ja on voimassa tällä
hetkellä 30.5.2023 klo 13.00 saakka. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia yksityisen
sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä työskenteleviä Jytyn jäseniä. Lisää tietoa löydät täältä:
https://jytyliitto.fi/yksityisen-sosiaalipalvelualan-ylityo-ja-vuoronvaihtokielto-jatkuu/

Edunvalvonta
Edunvalvonta siirtynyt Jyty Metropolin puheenjohtajalle Kaisa Soiniselle. Kaisan yhteystiedot:
Kaisa Soininen
Puh. 050 324 2340
kaisa.soininen@hel.fi

Johtokunnan puolesta
Niina Pietilä
PuheenjohtajaHELMIKUU 2023 

YKSI -AMMATTIOSASTON  JÄSENTIEDOTE

we're so glad you're here! 


Tässä kirjeessä sinulle ammattiosaston terveiset omalta ammattiosastoltasi sekä tietoa tämän kevään jäsentapahtumista. Alkuvuosi 2023 on alkanut ay-maailmassa vauhdikkaasti. Vienti-, teollisuus- ja kaupanalalla annettiin lakkovaroituksia tes-neuvottelujen vauhdittamiseksi. Teknologiateollisuus sekä taloushallintoalalla on saatu neuvottelutulos. Kaupanalalla neuvottelut ovat edelleen kesken ja työtaisteluista on ilmoitettu. 

Ammattiosasto järjestää 2 jäsentapahtumaa vuonna 2023. Lisäksi kuluvalla kaudella halutaan tarjota jäsenille mahdollisuus järjestää pieni vapaamuotoinen jäsenilta omien Yksi-ammattiosastoon kuuluvien työkavereiden kanssa, vaikka ruokailun tai teatterin merkeissä. Ammattiosasto tukee osallistujia 50 eurolla/ jäsen. Tilaisuuden järjestämisestä voi kysellä lisätietoja ja sopia ammattiosaston puheenjohtajan kanssa, niina.pietila@hotmail.com 

Edunvalvonta 

Puheenjohtajan vaihdoksen myötä edunvalvonta siirtyi Jyty Metropolin puheenjohtajalle Kaisa Soiniselle. Kaisan yhteystiedot: Kaisa Soininen Puh. 050 324 2340 kaisa.soininen@hel.fi 

KEVÄÄN TAPAHTUMIA

MAALISKUUSSA WEBINAARI, HUHTIKUUSSA JÄSENTAPAHTUMA TURUSSA

YKSI-ammattiosasto järjestää webinaarin edunvalvonnasta luottamusmiehille sekä muille asiasta kiinostuneille 9.3.2023 klo.17-19. 

Ilmoittautuminen tapahtuu tämän linkin kautta https://forms.gle/EKYyG3C1U6vot2jR7 6.3. mennessä.

 Kevään jäsentapahtuma järjestetään Turussa 21.-23.4.2021, tästä tulee vielä erikseen tietoa. 

Johtokunnan puolesta : Niina Pietilä Puheenjohtaja 

niina.pietila@hotmail.comAmmattiosaston johtokunta


Niina Pietilä (Helsinki), puheenjohtaja niina.pietila@hotmail.com

Henna  Sotkasiira(Nurmijärvi),sihteeri,varapuheenjohtaja henna.sotkasiira@gmail.com

Eemil Heimo (Turku),rahastonhoitaja,nuorisovastaava eemil.heimo@gmail.com

Sanna Pölönen( Alavus),nuorisovastaava sannaepolonen@gmail.com

Reijo Kettunen (Kuopio), johtokunnan jäsen

Päivi Bragge (Imatra), johtokunnan jäsen

Päivi Kari (Helsinki), johtokunnan jäsen

Eija Vanhanen (Helsinki), johtokunnan jäsen

Minna Lindfors (Espoo), johtokunnan jäsen