Yhteystiedot


Pääluottamusmies

Maija Ruotsalainen, palkkasihteeri

maija.ruotsalainen@hel.fi | 040 671 8231

Toimialue: Keskushallinto ja siihen kuuluvat liikelaitokset

(Kaupunginkanslia, Tarkastusvirasto,Taloushallintopalveluliikelaitos, Stara, Työterveys Helsinki ja Palvelukeskusliikelaitos)

Varapääluottamusmiehenä toimii

Luottamusmies Mervi Romppanen

- - - -

Luottamusmiehet

Kaarina Salminen, hallintosihteeri   

kaarina.salminen@hel.fi | 

Toimialue: Kanslia

- - - -

Mervi Romppanen, Suunnittelija 

mervi.romppanen@hel.fi | 09 3102 7447

Toimialue: Palvelukeskus

- - - -

Varaluottamusmiehet

Sanna Selkiaho, asianhallintasihteeri    

sanna.selkiaho@hel.fi | 040 620 3975

Toimialue: Kanslia

- - - -

Yhteistoimintahenkilöt tarkastusvirastossa

Harri Hynninen, kaupungintarkastaja

harri.hynninen@hel.fi 050 521 1453

Toimialue: Johtoryhmä

- - - -

Kirsi-Marie Kaito, erikoistarkastaja

kirsi-marie.kaito@hel.fi 050 435 4852

Toimialue: Henkilöstötoimikunta

- - - -

Ammattiosastomme nuorisovastaavat

Tiina-Leena Stenholm, Talpa

tiina.stenholm@hel.fi

- - - -

Pipsa Hartikainen, Kanslia

pipsa.hartikainen@hel.fi

- - - -

Johtokunnan varsinaiset jäsenet

puheenjohtaja Mikko Lehtonen, Talpa

sihteeri Anette Pietilä, Talpa

Vainio, Karla

Simonen, Liana

Juppi, Maria

Lehtonen, Liisa

Ritari, Jari keskäkuuhun -23, jonka jälkeen Kaito, Kirsi-Maria

Salminen, Kaarina

Johtokunnan vara jäsenet

Pietilä, Anette

Lindroos, Jeanna

Mulari, Sari

Tampio, Tuula

Lindroos, Stina

Selkiaho, Sanna