Yhteystiedot


Pääluottamusmies

Maija Ruotsalainen, palkkasihteeri

maija.ruotsalainen@hel.fi | 040 671 8231

Toimialue: Keskushallinto ja siihen kuuluvat liikelaitokset

(Kaupunginkanslia, Tarkastusvirasto,Taloushallintopalveluliikelaitos, Stara, Työterveys Helsinki ja Palvelukeskusliikelaitos)

Varapääluottamusmiehenä toimii

Luottamusmies Mervi Romppanen

- - - -

Luottamusmiehet

Jari Kyngäs, työnjohtaja

jari.kyngas@hel.fi | 040 519 4977

Toimialue: Stara

- - - -

Kaarina Salminen, hallintosihteeri   

kaarina.salminen@hel.fi | 

Toimialue: Kanslia

- - - -

Mervi Romppanen, Suunnittelija 

mervi.romppanen@hel.fi | 09 3102 7447

Toimialue: Palvelukeskus

- - - -

Varaluottamusmiehet

Pekka Stenius, vastaava työnjohtaja

pekka.stenius@hel.fi | 050 306 9213

Toimialue: Stara

- - - -

Sanna Selkiaho, asianhallintasihteeri    

sanna.selkiaho@hel.fi | 040 620 3975

Toimialue: Kanslia

- - - -

Yhteistoimintahenkilöt tarkastusvirastossa

Harri Hynninen, kaupungintarkastaja

harri.hynninen@hel.fi 050 521 1453

Toimialue: Johtoryhmä

- - - -

Kirsi-Marie Kaito, erikoistarkastaja

kirsi-marie.kaito@hel.fi 050 435 4852

Toimialue: Henkilöstötoimikunta

- - - -

Ammattiosastomme nuorisovastaavat

Tiina-Leena Stenholm, Talpa

tiina.stenholm@hel.fi

- - - -

Pipsa Hartikainen, Kanslia

pipsa.hartikainen@hel.fi

- - - -

Johtokunnan varsinaiset jäsenet

puheenjohtaja Kaarina Salminen, Kanslia

sihteeri Maija Ruotsalainen, Talpa

Karla Vainio, Talpa

Liana Simonen, Talpa

Marja Juppi, Stara

Mikko Lehtonen, Talpa

Jari Ritari, Tav

Sari Mulari, Stara

Johtokunnan vara jäsenet

Maarit Viinanen, Stara

Tanja Elfving, Talpa

Anette Pietilä, Talpa

Tuula Tampio, Talpa

Stina Lindroos, Talpa

Ari Burtsoff, Kanslia