Ajankohtaista

20.12.2021

Tervehdys Vantaan ammattiosaston jäsenet.

Vuosi alkaa olla lopuillaan ja korona edelleen jatkaa aktiivisena. Ammattiosaston vuosikokous on pidetty ja johtokuntaan on tullut pieniä muutoksia, puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Perttunen ja varapuheenjohtajaksi Sirpa Apell. Muutama johtokunnan jäsen vaihtui myös. Vuosi on ollut tapahtumarikas ja täynnä muutoksia koronan takia. Valitettavasti on ollut haastavaa toteuttaa jäsenille tapahtumia, kun jotain on saatu valmiiksi, se on jouduttu korona muutoksien takia perumaan. Tulevalle vuodelle on tapahtumia jo suunnitteilla, joten toivomme että ne myös pystymme toteuttamaan.

Edunvalvonnasta hiukan: seuraamme johtokunnassa aktiivisesti, mitä kaupungilla ja tilapalvelut Vantti oy:ssä tapahtuu tulevana vuonna, kun isoja muutoksia on tiedossa. Tes- neuvottelut, Hyvinvointialueen valmistelu ja aloittaminen 1.1.2023 sekä Vantin konsulttiselvitys. Edunvalvonnasta lisää teille kertoo Pääluottamusmies Arja Karppinen.

T: Ammattiosaston puheenjohtaja: Jaakko Perttunen


Niin kuin Jaakko jo tuossa aiemmin kirjoitti, on korona muuttanut monia suunnitelmia ja toimintatapoja. Osa jäänee pysyväksi käytänteeksi. Kaikki eivät ole kuitenkaan voineet työskennellä etänä, joten siltä osin kaikkien työtapoihin korona ei ole aiheuttanut muutoksia.

Ensimmäinen vuosi on takana Vantaan uudistetussa organisaatiossa. Monenlaisia organisaatiouudistuksia on menneen vuoden aikana käyty läpi. Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuslaitoksen palkanlaskennan siirtoneuvottelut Hus Asviaan etenevät, samoin palkanlaskennan uudelleenorganisointi. 

Sopimuskausi päättyy ensi keväänä. Jännityksellä odotamme, mitä ne tuovat tullessaan. Jokainen työntekijä varmasti toivoo mahdollisimman suuria palkankorotuksia. Nähtäväksi jää, mihin ratkaisuun valtakunnan neuvottelupöydissä päästään.

Nyt on kuitenkin aika rauhoittua joulun viettoon.

Toivotan kaikille jäsenille rauhaisaa joulunaikaa ja riemullista tulevaa vuotta!

Arja Karppinen, pääluottamusmies Vantaan ammattiosasto

 

Vantaan ammattiosaston toiminta-alue on koko kaupungin kaikki toimialat sekä Vantaan tilapalvelut Vantti Oy.

Edunvalvonta-asioissa jäsenistöä palvelee pääluottamusmiehen lisäksi viiden eri toimialan luottamusmiehet. Luottamusmiestemme toimialoilla sovelletaan KVTES, TTES, TS ja  AVAINTES  sopimuksia. Ammattiosastomme johtokunta, joka valitaan vuosikokouksessa kokoontuu 9-11 kertaa vuodessa suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia jäsenistölle suunnattuja tilaisuuksia ja tapahtumia, kuten toimiala-illat, virkistysretket ja kulttuuritapahtumat. Ammattiosaston johtokunta käsittelee myös ajankohtaisia asioita työpaikoilta, yhdistyksen ajankohtaisia asioita sekä antaa tukea luottamusmiehille heidän toimintaansa.

Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan ammattiosaston aktiiviseen toimintaa voit olla yhteydessä luottamusmieheesi tai johtokunnan jäseniin.

 

 

Pääluottamusmiehen palsta

 

24.5.2021

Kevät on jo edennyt pitkälle ja odotetut kesälomat ovat tuota pikaa käsillä joillain jo alkaneet.

Elämme jo toista koronakevättä. Osalle se on tuonut suuria muutoksia työelämään etätöineen ja mahdollisine työskentelypaikan vaihtumisine. Vantaa ei ole joutunut lomauttamaan koronan takia työntekijöitä, sillä nopeasti perustetun resurssikeskuksen kautta moni löysi uuden työpisteen. Monelle kokemus oli alun epäröinnin tai vastustuksen jälkeen positiivinen kokemus.   Myös lukuisia muitakin haasteita uudenlainen tilanne on tuonut tullessaan. Työmäärät ovat saattaneet lisääntyä jopa kohtuuttomiksi. Aina ei ole saatu ylityömääräystä, eikä työaika ole mitenkään riittänyt työmäärän tekemiseen. Työstä palautumisen kannalta riittävä vapaa-aika on tärkeä, siksi kaikki eivät edes halua tehdä töitä vapaa-ajallaan, vaikka siitä ylityökorvausta maksettaisiin. Jotta kukaan ei ajautuisi työuupumukseen, on avun hakeminen niin työsuojelusta kuin työterveyshuollosta ensiarvoisen tärkeää. Omasta jaksamisesta on syytä pitää huolta!

Kevään järjestelyvaraneuvottelut ovat KVTES:n ja TS:n osalta käyty. Jyty ei hyväksynyt KVTES:n tulosta, vaikka osalle jäsenistämme se toi korotuksen tehtäväkohtaiseen palkkaan. Tällä neuvottelukierroksella Jytyn esityksen painopiste oli kaikkein pienipalkkaisimmille ryhmille, joiden tehtäväkohtainen palkka on kahdentuhannen euron molemmin puolin. Työnantaja ei kuitenkaan huomioinut näitä ryhmiä yhtä poikkeusta lukuunottamatta (uimahallityöntekijät).

Teknisen sopimuksen neuvottelutuloksessa tuli pieni korotus muun muassa 3,1 ja 5,3 tasolle, muttei esimerkiksi esittämäämme 4,2 taso. Henkilökohtaisten lisien jakamisen perusteet ja niiden saajat ovat esimiesten ja johdon päätettäviä, niihin ei luottamusmiehillä ole mitään sanavaltaa.

 

Rentouttavaa kesälomaa!

 

 

 

Hyvää uutta vuotta 2021!

Vuosi 2020 on ollut monella tavalla poikeuksellinen. Pandemia on tuonut varmaan jokaiselle jonkinlaisen lisähaasteen; jollekin se on lisännyt työtä, toiselle etätyötä ja monelta se on vienyt työn kokonaan. Vantaalla me olemme olleet siinä onnellisessa asemassa, ettei ketään ole tarvinnut lomauttaa tai irtisanoa sen takia. Töitä on jouduttu ehkä järjestämään uusiksi ja uudessa paikassa, mutta ilman työtä tai palkkaa kukaan ei ole jäänyt.

Toivottavasti jossain vaiheessa tilanne normalisoituu. Rokottaminen vie aikansa, eikä hygieniaohjeita tule unohtaa. Virus ei varmaan noillakaan toimenpiteillä kokonaan katoa. On opittava uusi normaali elämä. Yhdessä tästäkin selviämme!

 

Yleiskorotus 2021

Sopimuskauden toinen yleiskorutus tehdään1.4.21. Sen suuruus on 1%. Korotus kohdistuu tehtäväkohtaisen palkan lisäksi myös henkilökohtaiseen lisään.

 

Järjeselyerät 2021

KVTES

Sopimuskauteen kuuluu 0,8% piakallinen järjestelyerä KVTESIn palkkasummasta, joka tulee jakoon 1,4,2021. Järjestöt neuvottelevat tästä summasta työnantajan kanssa. Tavoitteena on saada siitä mahdollisimman paljon tehtäväkohtaisiin palkkoihin, mutta viimekädessä potin jakamisesta päättää työnantaja.

 

TS-SOPIMUS

paikallisen järjestelyerän suuruus on 0,8% TS:n palkkasummasta ja se kohdistetaan niin, että    0,3% siitä jaetaan henkilökohtaisiin lisiin ja 0,5% tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin. Samoin kuin KVTESIN kohdalla, teknisen sopimuksen järjestelyerän jakamisesta päättää neuvottelujen jälkeen viimekädessä työnanaja.

 

 

Vantaan kaupungin organisaatio uudistui 1.1.2020

Entinen kaupunginjohtajan toimiala on nyt nimeltään Kaupunkistrategia ja johto.

Entinen Sivistystoimen toimiala jakaantui Kasvatuksen ja oppimisen toimialaksi, jota johtaa apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske sekä Kaupunkikulttuurin toimialaksi, jota johtaa apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrand.

Entinen Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala on nyt nimeltään Kaupunkiympäristön toimiala, apulaiskaupunginjohtajanaan edelleen Hannu Penttilä

Sosiaali- ja terveystoimen toimialassa ei toistaiseksi tapahtunut organisaatiouudistusta. Sen sijaan toimiala saa uudeksi apulaiskaupunginjohtajaksi Timo Aronkydön. Aika näyttää, uudistaako uusi johtaja toimialan organisaation.

 

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut ovat päättyneet neuvottelutulokseen 27.5.2020

Allekirjoituspöytäkirjat ja muut sopimusten asiakirjat löytyvät KT:n nettisivuilta. Jytyn nettisivuilta ne löytyvät kunta-alan sopimussivuilta. Sopimusten sisällöstä on tiedotettu jäsenistöä Jytyn sopimusneuvottelut-sivulla.

KT ja pääsopijajärjestöt kertovat sopimusten sisällöstä yhteisessä yleiskirjeessä, joka on tarkoitus ilmestyä ennen juhannusta.Allekirjoituspöytäkirjat ja muut sopimusten asiakirjat löytyvät KT:n nettisivuilta. Jytyn nettisivuilta ne löytyvät kunta-alan sopimussivuilta. Sopimusten sisällöstä on tiedotettu jäsenistöä Jytyn sopimusneuvottelut-sivulla.

 

Terveisin Arja Karppinen, pääluottamusmies

arja.karppinen@vantaa.fi

p. 0407632110