YKSI

 

Toivotamme sinut tervetulleeksi tutustumaan YKSI-ammattiosaston sivuille.

 

Näille sivuille tulemme kokoamaan ajankohtaista tietoa YKSI-ammattiosaston toiminnasta

 

 

 

 

Joa -ja Tyst- ammattiosastojen yhdentyminen yhdeksi ammattiosastoksi on nyt valmis.

 

YKSI-ammattiosasto kokoaa valtakunnallisesti yhteen Jyty Metropolin yksityisten sopimusalojen jäsenet.

 

Tällä hetkellä ammattiosaston jäsenistö koostuu pääsääntöisesti jäsenistä, jotka työskentelevät työpaikoilla, joissa noudatetaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta tai yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan työehtosopimuksia.

 

Opetusalan tyypillisiä työpaikkoja ovat esimerkiksi ammattikorkeakoulut, kansanopistot ja yksityiset musiikkioppilaitokset.

 

Yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelualalla työpaikat löytyvät yksityisten yritysten, järjestöjen, säätiöiden ym. kolmannen sektorin palveluntuottajien palveluista, esimerkiksi yksityiset hoitokodit, lastensuojelulaitokset ja päiväkodit.

 

Jäsenten ammattikirjo on vähintäänkin yhtä laaja kuin työnantajien ja työpaikkojen kirjo.