YKSI


Toivotamme sinut tervetulleeksi tutustumaan YKSI-ammattiosaston sivuille.


Näille sivuille tulemme kokoamaan ajankohtaista tietoa YKSI-ammattiosaston toiminnastaYKSI-ammattiosasto kokoaa valtakunnallisesti yhteen Jyty Metropolin yksityisten sopimusalojen jäsenet.


Tällä hetkellä ammattiosaston jäsenistö koostuu pääsääntöisesti jäsenistä, jotka työskentelevät työpaikoilla, joissa noudatetaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta tai yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan työehtosopimuksia.


Opetusalan tyypillisiä työpaikkoja ovat esimerkiksi ammattikorkeakoulut, kansanopistot ja yksityiset musiikkioppilaitokset.


Yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelualalla työpaikat löytyvät yksityisten yritysten, järjestöjen, säätiöiden ym. kolmannen sektorin palveluntuottajien palveluista, esimerkiksi yksityiset hoitokodit, lastensuojelulaitokset ja päiväkodit.


Jäsenten ammattikirjo on vähintäänkin yhtä laaja kuin työnantajien ja työpaikkojen kirjo.