Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ammattiosasto, KASKO

KASKOn johtokunta sai Jytyn Etelä-Suomen alueorganisaation tunnustuksen, Jyty-Jopon aktiivisesta itsenäisesti järjestetyistä jäsentilaisuuksita. Jyty-Jopo tulee kiertämään Kaskon jytyläisillä työpaikoilla.

Ammattiosaston puheenjohtajan kesätervehdys 2.7.2018,

 

Jo joutui armas aika ja suvi suloinen! Työpaikat hiljenevät ja kaupunki vilisee turisteja, on aika siirtyä kesälaitumille pitkän talven jälkeen. Me KASKOn johtokunnan jäsenet olemme osaltamme pyrkineet vaikuttamaan jäsenistömme hyvinvointiin järjestämällä vuoden aikana tilaisuuksia; Jyty 100 -kahvituksia ja mukavia jäsentapahtumia, jotka ovat toivottavasti tavoittaneet Sinut, jäsenemme. Johtokunta kokoontuu kuukausittain käsittelemään niin Jyty Metropoli ry:n kuin valtakunnallisia ajankohtaisia asioita, tekemään linjauksia ja päätöksiä niin yhteistoimintaan kuin edunvalvontaan liittyvistä asioista. Ammattiosaston omat jäsentapahtumat ovat johtokunnan organisoimia ja järjestämiä. Ammattiosaston johtokunnasta on edustus myös Jyty Metropolin hallituksessa, joka vastaa koko yhdistyksen toiminnasta.

Johtokunnan tärkeänä tehtävänä on tukea ammattiosaston luottamusmiehiä heidän työssään. Luottamusmiehet ovat kokoontuneet säännöllisesti pääluottamusmiehen johdolla käsittelemään ajankohtaisia edunvalvonnallisia aiheita vertaistuen kautta. Näissä koulutuksellisissa tapaamisissa käydään läpi anonyymisti myös jäsenasioita, joiden määrä kertoo, että luottamusmiesjärjestelmällä on oma tehtävänsä kaupunkiorganisaatiossamme.

Lomien jälkeen jäsenistöllemme on luvassa kulttuuria teatterin muodossa, saat lisätietoa elokuun jäsentiedotteessa. Toivomme sinulta aktiivisuutta ottaa meihin yhteyttä niin edunvalvonnallisissa asioissa kuin toiveistasi ja ideoistasi jäsentapahtumiksi ja -tilaisuuksiksi. Johtokunnan jäsenet ovat sitoutuneet palvelemaan sinua jäsen, joten pidetään yhteyttä myös kesäkauden jälkeen. Siihen asti, HYVÄÄ KESÄÄ!

Terveisin KASKOn johtokunnan puolesta,

Puheenjohtaja Kirsi Jaakkola

 

 

Johtokunnan ryhmäkuva maaliskuulta. Kuvassa vasemmalta: Linnea Islek, Airi Lappalainen, Mirka Zegina, Ulla Melén-Vaisto, Pirjo Meriläinen. Alhaalla vasemmalta: pj Kirsi Jaakkola, Maija Isola ja Kaisa Soininen. Kuvasta puuttuvat Susanna Pietilä, Pihla Alava, Katri Periaho ja Susanna Mähönen.

Olemme Sinua varten, jäsen!

 

KASKOn ammattiosaston johtokuntalaiset ovat jäsenistöä varten. Osallistumme yhdistyksen jäsenistön edunvalvontatyöhön, toimialalla toteutettavaan yhteistoimintaan sekä suunnittelmalla jäsenistölle vapaa-ajantoimintoja, ammatillisia tapaamisia ja yllättämällä niin jäsenistöä kuin kaskolaisia muita työntekijöitä työyksiköiden yms. kokouksissa Jyty-kahveilla.

Toivomme sinulta palautetta, toiveita, kysymyksiä, joiden avulla voisimme kehittää toimintaamme mieleiseksesi. Tärkeintä jäsenpalveluamme, edunvalvontatyötä pystymme tekemään paremmin, kun otat yhteyttä pääluottamusmieheen, joka toimii Jytyn paikallisena jäsenistön edunvalvojana Kaskossa. Luottamusmiehet välittävät jäsenistöltä tulevia kysymyksiä, ehdotuksia ja palautetta työnantajalle niin toimialan kuin palvelukokonaisuuksien henkilöstötoimikunnissa.

Jyty Metropolilla on jatkuva jäsenhankintakampanja. Mikäli hankit meille jäsenen, hyödyt siitä itsekin. Lue lisää nettisivuilta yhdistyksen osiosta.

Pidetään yhteyttä!

Terveisin Jyty Metropolin KASKO-ammattiosaston johtokuntalaiset

 

 

Ammattiosaston johtokuntatyöskentelyä toukokuussa 2017.

Ammattiosaston johtokunnan työskentelystä

 

Ammattiosaston toiminta-alue on Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

KASKOn jäsenistö muodostuu moninaisista kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan kuuluvista ammattiryhmistä:  mm. lastenhoitajista, lastentarhanopettajista, leikkipuisto-ohjaajista, koulu-, opinto- ja opistosihteeristä, ICT-ammattilaisista, talousalan ammattilaisista, suunnittelijoista, tiedottajista sekä koulunkäyntiavustajista. Kaikkia meitä yhdistää kuuluminen poliittisesti sitoutumattomaan Jyty liittoon. Yhdistyksemme on Jyty Metropoli ry.

Ammattiosastomme toiminta on lähellä jäsentä; jäsenten edunvalvonta-asioiden lisäksi tiedotamme jäsenistöämme ajankohtaisista asioista ja järjestämämme niin ammattialakohtaisia jäsentilaisuuksia kuin vapaa-aikaan kuuluvia jäseniltoja. Mikäli toivot, järjestämme työpaikallasi matalan kynnyksen Jyty-kahvihetkiä työpaikan kahvitauon yhteyteen, joissa tiedotamme toiminnastamme ja tarjoamme kahvit ja pullat työyhteisöllesi.

Mikäli sinulla on toiveita ja ehdotuksia toimintamme kehittämiseksi, otathan meihin yhteyttä!

 

 

KASKOn johtokunta

 

Ammattiosaston toimintaa suunnittelee ja toteuttaa johtokunta, joka valitaan vuosittain ammattiosaston vuosikokouksen yhteydessä.

Johtokuntaa johtaa ammattiosaston puheenjohtaja Kirsi Jaakkola ja sihteerinä toimii pääluottamusmies Kaisa Soininen. KASKOn johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi yhdeksän varsinaista jäsentä ja heidän varansa.

KASKOn vuosikokouksen 9.10.2017 yhteydessä valittiin uusi johtokunta, jonka jäsenet löydät "yhteystiedot" -osiostamme.