Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ammattiosasto, KUVA

Ammattiosaston toiminta-alue on Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala. Se tarkoittaa kirjastopalveluita, kultuuripalveluita, nuorisopalveluita ja liikuntapalveluita. Kulttuuripalveluihin kuuluu kaupunginmuseo HKM, kulttuurin edistämispalvelut, kulttuurikeskukset ja kaupunginorkesteri HKO. Jäseniä on runsaasti myös hallinto-ja tukipalveluisssa. Teimme toimialauudistuksen omalta osaltamme jo viisi kuukautta etukäteen vuoden 2017 alussa.

Ammattiosaston puheenjohtajana toimii Arja Eloranta (Hatu) ja sihteerinä ja pääluottamusmiehenä Antti Pajala (KIR).

Muita ammattiosaston hallituksen jäseniä ovat Pirjo Palamaa (Hatu), Linnea Lindman (KIR), Kalle Kivinen (KIR) ja Sirpa Hietala (Hatu). Johtokunnan varajäseninä toimivat  Laura Paunonen (NUP) ja Ville Martikainen (KIR).

Luottamusmiehinä toimivat hallinto- ja tukipalveluissa Arja Eloranta (varalla Pirjo Palamaa), kirjastopalveluissa Linnea Lindman (varalla Kalle Kivinen) ja nuorisopalveluissa Laura Paunonen.