PUHEENJOHTAJALTA 22.6.2022

22.6.2022

Kiireinen kevät on takana lakkoineen, yhtiöittämisineen, ulkoistamisineen ja ikävine palkanmaksuongelmineen. Onneksi korona-aika on kuitenkin hellittänyt otettaan. Nyt on aika laskeutua kesänviettoon.

Jyty, JHL ja JUKO hyväksyivät 8.6.2022 kunta-alan neuvottelutuloksen. Matka sopimukseen pääsyyn oli mutkia täynnä. Vielä kuukausi sitten näytti siltä, etteivät Jyty, JHL, JUKO ja KT pääse jatkamaan neuvotteluja Sote ry:n (Tehy ja SuPer) hylättyä aiemmin sovintolauta-kunnan esityksen. Povattiinpa koko kunta-alan nykyisen sopimusjärjestelmän tulleen tiensä päähän. Neuvottelujärjestelmän hautaamista en allekirjoita, mutta neuvottelukulttuurin muutoksen kyllä. Jo se, että kolmas työntekijöiden neuvottelujärjestö Sote ry ei ollut viimeisessä neuvottelussa mukana kertoo, että aiemmin tuntemamme solidaarisuus henkilöstöjärjestöjen välillä on osittain kadoksissa. Kaikki eivät ole yhteisellä asialla, vaan järjestäytyneiden työntekijöiden edunvalvonta on ikävästi pirstaloitunut "meihin ja teihin".

Oman jäsenistönsä edunvalvonta on ammattiliittojen toiminnan ydintä, mutta keskitetyissä neuvotteluissa olisi tärkeää tunnistaa myös yhteiset asiat, joita kaikki työntekijöitä edustavat neuvottelijat ajaisivat jäsenilleen. Niitä ovat palkan lisäksi työelämän eri osa-alueet työajoista hyvinvointiasioihin. Myös näistä asioista neuvotellaan sopimusneuvotteluissa.

Saavutettu ratkaisu koskee kaikkia kunta-alan virka- ja työehtosopimuksia; KVTES:ia, sosiaali- ja terveyssektoria koskeva SOTE-sopimusta, teknisten työntekijöiden TS:sta, opettajien OVTES:ia, lääkäreiden LS:ia ja tuntipalkkaisia koskeva TTES:ia. Palkankorotukset maksetaan kaikille muillekin, kuin neuvottelussa mukana olleille, eli myös superilaiset, tehyläiset kuin järjestäytymättömät työntekijätkin saavat korotuksensa. Ensimmäiset palkankorotukset astuivat voimaan 1.6. joten 2%:n tai vähintään 46 euron korotukset maksetaan taannehtivasti työntekijöille. Viisivuotinen palkkakehitysohjelma varmistaa pienipalkkaisille ammattiryhmille korotuksia, joista neuvotellaan ensi vuoden alusta alkaen pääsääntöisesti paikallisesti.

Kolmivuotiseen sopimukseen pääsyn myötä palasi työpaikoille myös työrauha. Emme ole sopimuksettomassa tilassa ylityö- ja vuoronvaihtokieltoineen ja luottamusmiehistö voi neuvotella työnantajan kanssa työntekijöitä hyödyttäviä paikallissopimuksia, joita onkin tehty esim. lomarahojen vaihdosta lomapäiviksi. Uusi sopimus on mielestäni kohtuullinen. Siinä toteutuu jytyläiset tavoitteet palkankorotuksista ja monivuotisesta palkkaohjelmasta. Kuten aina, neuvottelutulos on kuitenkin kompromissi, joten paljon jäi vielä saavuttamatta. Syksyn myötä selviää, miten Sote ry tulee etenemään omissa vaatimuksissaan hoitajien palkankorotusten suhteen. Mikäli neuvottelujärjestö saa suurempia korotuksia, kuin Jytyn sopimat, on asia kuitenkin huomioitu sopimuksemme sisällössä.

Vielä muutama metropolilaisittain tärkeä työehtosopimus odottaa ratkaisuaan. Yksityisen opetusalan tes-neuvottelut eivät ole edenneet edes kahden sopimusesityksen jälkeen ja ilmassa on kriisiytymisen merkkejä. Yksityiselle sosiaalipalvelualoille Jyty julisti muiden järjestöjen kanssa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon jumiutuneiden neuvottelujen etenemiseksi. Odotettavissa ei ole neuvottelutulosta enää ennen juhannusta. AVAINTES:iin saimme sitä vastoin juuri uuden sopimuksen, joka noudattaa pitkälti kuntasektorin sopimussisältöä palkkaohjelmineen. Se on hyvä uutinen.

Vaikka paljon on vielä kesken ja moni asia tekemättä, on hyvä pysähtyä kesän ja lomakauteen. Mikäli vain mahdollista, hellitetään hieman ennen lomaa, jotta kesänvietto olisi virkistäytymistä - ei vain kevään työrupeamasta toipumista. Olemme kaikki sen ansainneet!

Hyvää juhannusta ja rentouttavaa kesää toivottaen,

Kaisa