PUHEENJOHTAJALTA 30.4.2022

30.4.2022

Elämme historiallisia aikoja! Jyty on käyttänyt tänä keväänä, ensimmäistä kertaa koko historiansa aikana, kahden päivän työnseisausta työtaistelutoimena kuudella paikkakunnalla. Koska kunta-ala on edelleen sopimuksettomassa tilassa, aloittaa Jyty, JHL ja JUKO tiistaina 3.5. seitsemän päivän lakon kymmenellä paikkakunnalla vauhdittaakseen sopimukseen pääsyä. Lakko koskettaa laajimmin pääkaupunkiseutua, jossa suurin osa kunta-alan tehtävistä on lakon piirissä. 

Ammattijärjestöjen tehtävänä on huolehtia jäsenistönsä edunvalvonnasta sopimustoiminnan kautta. Palkkakehitys ja työolojen sekä työelämän laadun parantaminen ovat osa työehtosopimusneuvottelujen sisältöä. Luottamusmiehistö on huolehtimassa työpaikoilla työntekijäryhmien sekä yksittäisten työntekijöiden edunvalvonnasta. Jäsenistön velvollisuus on osallistua lakkoon liiton määrittelemien lakkorajojen puitteissa. Myös ammattiliittoon kuulumaton työntekijä voi osallistua lakoon, joka ajaa myös hänen asiaansa. Olemme siis yhteisellä asialla.

Olen kirjoittanut aiemmin liittoon kuulumisen joukkovoimasta. Työtaistelun aikana tämä joukkovoima konkretisoituu: teemme lakolla näkyväksi oman työmme. Viestimme työnantajalle kaikkien ammattiryhmien tärkeydestä kuntapalvelujen tuottamisessa sekä työn vaativuuteen nähden matalasta ansiotasosta. Lakkoilu ei ole itseisarvo, vaan sillä halutaan edistää neuvottelutulokseen pääsyä.

Tänä vuonna vapun merkitys työntekijöiden juhlana korostuu entisestään. Kevään juhlan jälkeen moni jytyläinen käyttää oikeuttaan ja täyttää velvollisuutensa yhteisen asiamme puolesta.  Toivotan kaikille hyvää vappua!

Terveisin,

Kaisa