PUHEENJOHTAJALTA 6.9.2022

6.9.2022

Syyskuun alussa alkavat kesälomat olla ohi. Toivottavasti kesä oli kaikille rentouttava ja sisälsi mielekästä tekemistä. Aina ei tule ajatelleeksi, että ilman työehtosopimuksia lomamme olisivat lyhyempiä. Laki asettaa lomille minimivaatimukset, kun taas työehtosopimukset sekä paikalliset sopimukset mahdollistavat parempien työehtojen lisäksi pidemmät lomat. Kesän aikana saatiin valmiiksi useita jytyläisiä työehtosopimuksia, mm. yksityisen sosiaalialan ja yksityisen opetusalan tes:t. Neuvottelutulokset ovat mielestäni kohtuullisia, sillä Jyty sai muiden työtekijäjärjestöjen kanssa monia tärkeitä tavoitteitaan läpi.

Nyt syyskauden alussa työmarkkinoiden mielenkiinnon kohteena on Sote ry:n (Tehy ja SuPer) omien tes-neuvotteluiden aloittaminen valtakunnan sovittelijan luona. Sote ry jäi pois keväällä tehdystä kunta-alan työehtosopimuksesta, joten nämä liitot ovat tällä hetkellä sopimuksettomassa tilassa. Toki erillissopimuksen palkankorotukset maksetaan myös SuPerin ja Tehyn jäsenille, kuten muillekin kunta-alan työntekijöille. Erillissopimusta sovelletaan kuntien ja kuntayhtymien lisäksi hyvinvointialueilla työskentelevään ja niille palkattavaan henkilöstöön.

Sote ry on antanut tähän mennessä viisi eri lakkovaroitusta eri puolille Suomea, joten panokset ovat neuvotteluissa kovat, kun yhtälöön lisätään akuutti hoitajapula. Hoitajaliitot haluavat jäsenistölleen palkkaohjelman kautta paremmat palkankorotukset, kuin muille työntekijäryhmille. Tämä ei sovi muille työntekijäjärjestöille, joten erillissopimuksessamme on huomioitu Sote ry:n mahdolliset parannukset koskemaan myös muita ammattiryhmiä. Myöhemmin syksyllä alkavat vientialojen tes-neuvottelut, eivätkä nämäkään alat aio jäädä nuolemaan näppejään inflaation kiihtyessä ja ostovoiman heikentyessä.

Kesän ja alkusyksyn kuuma puheenaihe on ollut Helsingin siirtyminen Sarastian palkkajärjestelmään ja järjestelmän käyttöönoton totaalinen epäonnistuminen. Jo huhtikuun alussa 1. palkanmaksun jälkeen oli selvää, että keskeneräinen järjestelmä sekä työnantajan tekemät alimitoitetut resurssit aiheuttivat ja aiheuttavat tuhansia palkanmaksuongelmia. Työntekijät ovat jääneet kokonaan tai osittain ilman palkkojaan ja tulorekisteritiedot eivät ole välittyneet tarvittaville viranomaisille. Palkkasotku on aiheuttanut työntekijöille kohtuuttomasti harmia ja vaikeuttanut työntekijöiden ja heidän perheidensä toimeentuloa.

Helsingin kaupungin työnantajamaineen romahtaminen pohjalukemiin on herättänyt työnantajan silmät myöntämään ja korjaamaan virheensä. Sarastian toimitusjohtajan ylimielinen puhe järjestelmän toimivuudesta on muuttunut sovittelevammaksi. Helsingin pormestari Juhana Vartiainen on kuitenkin todennut, että virheiden korjaaminen vie koko syksyn. Jyty Metropoli on muiden paikallisjärjestöjen kanssa neuvottelemassa työnantajan kanssa erilliskorvauksista, jotka työnantajan tulisi maksaa lakisääteisten viivästyskorkojen yms. lisäksi niille työntekijöille, jotka ovat kärsineet palkanmaksujärjestelmän virheistä. Lisäksi haemme koko henkilöstölle korvausta työntekijäkokemuksen parantamiseksi uuden mittavan työsuhde-edun kautta. Kaupungin on löydettävä tähän vaadittava raha, sillä virheiden korjaamiseenkin on ”piikki auki” Vartiaisen sanoja lainaten.

Sarastia-sotkun yhteydessä on noussut erityisesti esille yksi jytyläisittäin tärkeä ammattiryhmä, palkanlaskijat. Helsingin talouspalvelu Talpan palkanlaskijat ovat olleet kovilla koko palkkajärjestelmäuudistuksen ajan. Ammattiryhmän työnvaativuus on noussut esille, kun työntekijät korjaavat palkkajärjestelmän aiheuttamia virheitä. Tämä perustöiden lisäksi tehtävä extratyö tulee jatkumaan koko syksyn ajan. Jyty Metropoli on korostanut työnantajalle työntekijöiden palkitsemisen ja työhyvinvoinnin ylläpitämisen tärkeyttä. Selväksi on käynyt, että palkanlaskijoiden palkka ei vastaa työn vaativuutta. 

Syksyllä on luvassa mukavia jäsentapahtumia. Ammattiosastot järjestävät jäsenilleen runsaasti virkistystoimintaa ja syksyn kohokohta on liiton ”Hyvinvointia aalloilla ”-Tukholman risteily lokakuun alkupuolella. Olemme panostaneet yhdistyksenä risteilylle 70 euron jäsensponsoroinnilla. Tässä vaiheessa mukaan on ilmoittautunut upeat toista sataa metropolilaista. Tavataan siis Jyty-aalloilla!

Hyvää syyskauden alkua kaikille toivottaen,

Kaisa