Viimeisin pöytäkirja

JYTY METROPOLI RY PÖYTÄKIRJA VK 2/2020

VALTUUSTON SYYSKOKOUS

Aika tiistai 1.12.2020 klo 17.00
Paikka Stansvikin ravintola / teams
Stansvikintie 1, 00590 Helsinki

Läsnä
Valtuuston puheenjohtaja Ilkka Konola
34 valtuutettua
Jyty Metropoli ry:n puheenjohtaja Kaisa Soininen
9 hallituksen jäsentä
Jussi Ruokonen ex-puheenjohtaja
Liisa Paavola ex-valtuuston puheenjohtaja
Leea Järvinen Talousasiantuntija
Niina Toivonen Jäsenpalvelusihteeri

 


KOKOUKSEN AVAUS
Valtuuston puheenjohtaja Ilkka Konola avasi kokouksen.
Yhdistyksen puheenjohtaja Kaisa Soininen piti ajankohtaiskatsauksen.KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Päätösehdotus Hallitus esittää, että kokoukselle valitaan
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- kaksi ääntenlaskijaa
Päätös Kokoukselle valittiin
- sihteeriksi Niina Toivonen
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa: Jaakko Perttunen ja Ulla Melén
- kaksi ääntenlaskijaa: Jaakko Perttunen ja Ulla Melén


KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esittely Yhdistyksen sääntöjen 14§:n mukaan valtuusto kokoontuu vuosittain syyskokoukseen marras-joulukuussa. Ilmoitus käsiteltävistä asioista on lähetettävä valtuuston jäsenille kirjallisesti vähintään neljätoista (14)
päivää ennen kokousta. Sääntöjen 14§:n mukaan valtuuston kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai toinen varapuheenjohtajista ja vähintään puolet sen jäsenistä on kokouksessa läsnä. Sähköinen kokouskutsu on lähetetty 16.11.2020.
Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan myös muut läsnäolijat ja myönnetään heille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla yhteensä 34 valtuutettua sekä valtuuston puheenjohtaja Ilkka Konola.
Todettiin muut läsnäolijat; 9 hallituksen jäsentä, yhdistyksen puheenjohtaja Kaisa Soininen, kutsuttuina Jussi Ruokonen ja Liisa Paavola, talousasiantuntija Leea Järvinen ja jäsenpalvelusihteeri Niina Toivonen.TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus Hallitus esittää, että esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.MENETTELYTAPOJEN HYVÄKSYMINEN
(LIITE 1)
Päätösehdotus Hallitus esittää, että kokouksen menettelytavat hyväksytään LIITTEEN 1 mukaisena.

Päätös Hyväksyttiin menettelytavat ehdotuksen mukaisesti.


VALTUUSTON KAHDEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA
Päätösehdotus Valitaan I ja II varapuheenjohtaja.

Päätös Valittiin I varapuheenjohtajaksi Maija Laitila (TYST/JOA) ja II varapuheenjohtajaksi Johanna Puska (KYMPPI).YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Esittely Seuraavat ammattiosastot ovat vuosikokouksissaan nimenneet Kaisa Soinisen puheenjohtajaehdokkaakseen vuosille 2021-2022; HAL, HELKO, HUS, KASKO, KYMPPI ja SOTE.


Päätösehdotus Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi 1.1.2021-31.12.2022

Päätös Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Kaisa Soininen ajalle 1.1.2021-31.12.2022.HALLITUKSEN VARSINAISTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI
Esittely Yhdistyksen sääntöjen 17§:n mukaan hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Sääntöjen samassa pykälässä todetaan, että hallituksen jäseniksi valitaan, mikäli mahdollista yksi henkilö kustakin ammattiosastosta.

Sari Nieminen on ilmoittanut eroavansa hallituksesta 1.9.2020 alkaen maastamuuton vuoksi.
Ilkka Konola on valittu yhdistyksen valtuuston puheenjohtajaksi yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa 5.11.2020, eikä näin ollen voi kuulua enää yhdistyksen hallitukseen. Hän osallistuu yhdistyksen hallitustyöskentelyyn jatkossa puhe- ja läsnäolo-oikeudella ja hänen tilalleen on valittu uusi hallitusedustaja.

Hallituksessa jatkavat      Hallituksessa jatkavat
varsinaiset jäsenet 2021  varajäsenet 2021

Sari Hovinmaa , HUS       Päivi Moilanen, HUS
Maija Isola, KASKO          Mirka Zegina, KASKO
Ilkka Konola, SOTE          Sari Kuosku, SOTE
Heidi Korpela, VANTAA    Paula Mesiniemi, VANTAA
Olli-Pekka Kulju, TYST     Henna Sotkasiira, TYST
Merja Liespalo, HELKO    Mirjami Vuori, HELKO
Sari Nieminen, HELKO     Airi Vahvaselkä, HELKO

erovuoroiset:
Arja Eloranta, KUVA           Antti Pajala, KUVA
Tuija Hakkarainen, SOTE  Eeva Laine, SOTE
Arja Hellstén, KYMPPI       Anne Renqvist, KYMPPI
Kirsi Jaakkola, KASKO      Susanna Pietilä, KASKO
Eeva Puttonen, JOA          Seija Saarela, JOA
Kaarina Salminen, HAL     Marja Juppi, HAL
Tuuli Urpela, HUS              Katja Manninen, HUS

Päätösehdotus Valitaan hallitukseen erovuoroisten tilalle seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja seitsemän (7) varajäsentä kahdeksi vuodeksi. HUS:n Sari Hovinmaan ja KASKO:n Maija Isolan varajäsenet valitaan yhdeksi vuodeksi. SOTE:n Sari Kuosku ja hänen varajäsenensä Roope Tommila sekä HELKO:n Airi Vahvaselkä ja hänen varajäsen Merja Huotari valitaan yhdeksi vuodeksi, ammattiosastojen tekemien ehdotusten mukaisesti.

Ammattiosastojen ehdotukset:
varsinaiset jäsenet            varajäsenet
Päivi Bragge, JOA              Päivi Kari, JOA
Arja Eloranta, KUVA           Antti Pajala, KUVA
Tuija Hakkarainen, SOTE  Eeva Laine, SOTE
Arja Hellstén, KYMPPI       Tiina Mälkiä KYMPPI
Sari Hovinmaa, HUS          Tuuli Urpela, HUS
Maija Isola, KASKO            Mona Aho, KASKO
Kirsi Jaakkola, KASKO       Sari Irmasto, KASKO
Sari Kuosku, SOTE             Roope Tommila, SOTE
Päivi Moilanen, HUS           Annukka Satukangas, HUS
Kaarina Salminen, HAL       Marja Juppi, HAL
Airi Vahvaselkä, HELKO     Merja Huotari, HELKO

Tästä ehdotuksesta määräytyy hallituksen kooksi 1 + 14 jäsentä, joista seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja seitsemän (7) varajäsentä on erovuorossa kaudeksi 2021.
Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

2021 Hallitus kokonaisuudessaan:
Päivi Bragge, JOA               Päivi Kari, JOA
Arja Eloranta, KUVA            Antti Pajala, KUVA
Tuija Hakkarainen, SOTE   Eeva Laine, SOTE
Arja Hellstén, KYMPPI       Tiina Mälkiä, KYMPPI
Sari Hovinmaa, HUS*         Tuuli Urpela, HUS*
Maija Isola, KASKO*           Mona Aho, KASKO*
Kirsi Jaakkola, KASKO       Sari Irmasto, KASKO
Heidi Korpela, VANTAA*     Paula Mesiniemi,VANTAA*
Olli-Pekka Kulju, TYST*      Henna Sotkasiira, TYST*
Sari Kuosku, SOTE*           Roope Tommila, SOTE*
Merja Liespalo, HELKO*    Mirjami Vuori, HELKO*
Päivi Moilanen, HUS          Annukka Satukangas, HUS
Kaarina Salminen, HAL      Marja Juppi, HAL
Airi Vahvaselkä, HELKO*   Merja Huotari, HELKO*
(erovuoroiset merkitty *)

Hallitustyöskentelyyn osallistuu lisäksi yhdistyksen puheenjohtaja Kaisa Soininen, yhdistyksen valtuuston puheenjohtaja Ilkka Konola, yhdistyksen nuorisovastaava, talousasiantuntija Leea Järvinen sekä jäsenpalvelusihteeri Niina Toivonen.


YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021
(LIITE 2)
Esittely Yhdistyksen puheenjohtaja esittelee toimintasuunnitelman.
Päätösehdotus Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2021.

Päätös Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2021.

10§
JÄSENMAKSUN SUURUUDESTA JA MAKSETTAVISTA PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN SEKÄ TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2021
(LIITE 3)
Päätösehdotus Päätetään liiton päätösten mukaisesti jäsenmaksuprosentti 1.32, euromääräinen jäsenmaksu 5 €, varusmies- ja siviilipalveluksessa olevan jäsenmaksu 0 € ja lisäksi poiketen liiton ehdotuksesta kannatusjäsenmaksuksi 100€/vuosi (vuonna 2020 ollut 100€).
Lisäksi päätetään muut maksettavat palkkiot sekä talousarvio kokonaisuudessaan vuodelle 2021 (LIITE 3).
Talousarvion perusteluosa jaetaan valtuutetuille tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2021.

11§
TILINTARKASTAJAN JA TOIMINNANTARKASTAJAN JA HEIDÄN VARAMIESTENSÄ VAALIT
Esittely Hyväksi todetun käytännön mukaan yhdistyksen toiseksi tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö johtuen mm. yhdistyksen toiminnan laajuudesta sekä toiminnantarkastajaksi jäsenistön keskuudesta henkilö, jolla on tilintarkastajatutkinto.
Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastajaksi voidaan valita tilintarkastusyhteisö.
Tällä hetkellä tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Tilintarkastusrengas Oy. Toiminnantarkastajana toimii JHTT-tilintarkastaja Jari Ritari, kaupunkitarkastaja (HAL) ja varatoiminnantarkastajana KHT- tilintarkastaja Tom Sandell.
Päätösehdotus Tilintarkastajaksi ehdotetaan tilintarkastusyhteisö Tilintarkastusrengas Oy:tä, joka nimeää keskuudestaan tilintarkastajan yhdistykselle.
Toiminnantarkastajaksi ehdotetaan JHTT-tilintarkastaja Jari Ritaria, kaupunkitarkastaja (HAL) ja varatoiminnantarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Tom Sandellia.

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

12§
KUNNIAPUHEENJOHTAJAN JA KUNNIAJÄSENEN NIMEÄMINEN
Päätösehdotus Jyty Metropoli ry:n hallitus esittää, että pitkäaikainen puheenjohtaja Jussi Ruokonen kutsutaan Jyty Metropoli ry:n kunniapuheenjohtajaksi ja pitkäaikainen aktiivijäsen Liisa Paavola kutsutaan yhdistyksen kunniajäseneksi.

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

13§
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
13.1 Päätetään valtuuston julkilausuma hallituksen esityksen mukaisesti.
Päätös Hallitus ei esittänyt valtuustolle julkilausumaa. Päätettiin, että julkilausuma esitetään jatkossa vain silloin, kun se on ajankohtaista.
13.2 Hyväksytään ammattiosastojen esittämät muutokset sääntöihin ja muutetaan ammattiosastojen mallisääntöjä niiltä osin.
Päätös Päätettiin siirtää mallisääntöjen ja yhdistyksen sääntöjen hyväksyminen kevätvaltuustoon.
13.3 Yhdistyneen TYST- ja JOA-ammattiosaston nimeksi esitetään YKSI-ammattiosasto.

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

14§
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50

Ilkka Konola                    Niina Toivonen
puheenjohtaja                 sihteeri

Olemme tänään tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi.

Helsingissä
Jaakko Perttunen                Ulla Melén
pöytäkirjantarkastaja           pöytäkirjantarkastaja