PUHEENJOHTAJALTA 27.5.2021

29.6.2021

PUHEENJOHTAJALTA 27.5.

Kuntavaalien ennakkoäänestys on käynnistynyt! Kuntalaisilla, kaikilla meillä on mahdollisuus käydä äänestämässä julkisissa rakennuksissa, kuten kirjastoissa sekä uutuutena kymmenessä kunnassa drive-in -äänestyspaikoilla. Niistä eksoottisin sijainnee Helsingin Malmin lentokentän kiitotien päässä. Kotiäänestyskin on mahdollista. Sunnuntaina 13.6. varsinaisena vaalipäivänä vaalitoimitsijiona ja varahenkilöinä toimii myös runsaasti kuntien työntekijöitä. Kunnat varmistavat, että koronarajoitukset eivät pääse vaikuttamaan äänestysaktiivisuuteen.

Äänestäjillä on erilaisia motiiveja ja perusteita käyttää ääntään, esim. kuntien taloudenhoitoon liittyvät asiat; kohdennetaanko budjettia varhaiskasvatuspaikkoihin, koulutukseen tai infraan, vai kohdennetaanko resursseja kulttuuritoimintaan tai ilmastomuutoksen estämiseen, hiilineutraaliuuteen. 

Pormestarimallin kaupungeissa kuntavaaleilla on tapana kääntyä henkilövaaleiksi, esim. Helsingissä suurin vaalikamppailu käydään puolueiden lisäksi Vihreiden Anni Sinnemäen ja Kokoomuksen Juhana Vartiaisen välillä. Vantaalla taas nämä vaalit tunnetaan ratikka-vaaleina, sillä tuleva valtuusto tulee päättämään muutaman vuoden kuluttua rakennetaanko Vantaalle raitiotieliikenneyhteydet. Kyse ei ole pienestä päätöksestä vaan satojen miljoonien eurojen investoinnista.

Kuntien työntekijät äänestävät kahdessa eri roolissa; palveluiden tekijöinä ja niiden saajina. Äänestyspäätös voi perustua siihen, kuinka tärkeinä kunkin puoleen ehdokkaat näkevät kuntien työntekijöiden roolin palvelujen toteuttajina tai mikä ehdokkaiden suhtautuminen on kuntien palveluiden ulkoistuksiin.

Olipa äänen antamisen perustelut mitkä tahansa, tärkeintä on, että jokainen meistä vaalikelpoista käyttää ääntään, onhan se yksi demokraattisen yhteiskunnan kulmakivistä ja kansalaisoikeutemme.

Vaaliterveisin,

Kaisa