Puheenjohtajalta 11.11.2023

11.11.2023

Suomen työmarkkinoilla kiehuu, eikä syyttä. Hallituksen kesällä laatima hallitusohjelma kohtelee kylmällä kädellä työntekijöiden oikeuksia ja kansalaisten toimeentuloa. Ohjelman toteuttaminen vaatii lakimuutoksia, jotka astuvat voimaan asteittain. Työntekijäliitot keskusjärjestöineen ovat aloittaneet painostuskeinonsa, jotta hallitus peruisi suunnitelmansa. SAK:laiset liitot käyttävät oikeuttaan poliittisiin lakkoihin, joten ympäri Suomea on järjestetty muutamasta tunnista yhteen päivään kestäviä lakkoja. STTK:laiset liitot osoittavat erimielisyytensä lakimuutoksiin järjestämällä lauantaina 18.11. Helsingissä Kohtuus kaikessa -mielenosoituksen, johon niin keskusjärjestömme kuin sen liitot toivovat runsasta osallistujamäärää. Jyty Metropoli on vahvasti mielenosoituksessa mukana. Olemme suurin jytyläinen yhdistys, joten heikennykset tulisivat koskemaan jäsenistöämme kipeästi. 

Kansantaloudesta huolehtiminen on itsessään tärkeä asia maamme tulevaisuuden kannalta, mutta keinot ovat vääriä; ne ovat vaikutukseltaan kuin suoraan työnantajien toivelistalta. Julkiseen sektoriin kohdistuva kirpaisevin toimenpide on palkankorotusten enimmäistason sitominen vientialojen palkankorotuksiin. Tämä sementoisi miesvaltaisten alojen palkat ikuisesti naisvaltaisten alojen yläpuolelle. Palkkatasa-arvoon pääseminen pysähtyisi siihen. Tämä ei käy!

Vaikeina aikoina, kuten nyt, tarvitaan työmarkkinoilla suurta joukkovoimaa. Siihen tarvitaan vahvoja liittoja ja korkeaa järjestäytymisastetta. Hyvä edunvalvontatyö sekä aktiivinen jäsenhankinta tuottavat meille lisää jäseniä. Jäsenhankinta on meidän kaikkien velvollisuus. Työkaveri on usein se paras jäsenhankkija. Hän voi kertoa omista jäsenkokemuksistaan järjestäytymättömälle työkaverilleen. Ammattiliitto Jyty palkitsee jäsenhankkijoitaan. Tämän lisäksi oma yhdistyksemme muistaa niin jäsenhankkijaa kuin uutta jäsentä 20 euron suuruisella lahjakortilla. Se on konkreettinen osoitus jäsenhankkijan tärkeästä työstä, joka vahvistaa liiton vaikuttamismahdollisuuksia työmarkkinoilla. Tutustu jäsenhankintaetuihimme niin liiton kuin yhdistyksemme kotisivuilla.

Nähdään mielenosoituksessa lauantaina 18.11.2023 Helsingin Mäntymäenkentällä klo 10.30!