PUHEENJOHTAJALTA 15.12.2023

15.12.2023

Joulu ja vuodenvaihde lähestyvät. Monen työntekijän loppuvuosi voi olla kiireinen. Niin asiakaspalvelutyössä kuin muissa tehtävissä töiden lisääntymiseen vaikuttaa moni tekijä; oman organisaation deadlinet, asiakkaiden toiveet ja odotukset sekä työntekijän oma toive saada keskeneräiset työt päätökseen ennen uuden vuoden alkua. Tämä voi aiheuttaa stressiä, joka hankaloittaa siirtymistämme joulutunnelmaan ja mahdollisuuteemme lepoon ja voimien keräämiseen. Keskeneräisyyden sietokyky on ominaisuus, jota me kaikki voimme harjoitella. Olisiko riittävän hyvään tavoiteltavampaa, kuin täydellisyyteen pyrkiminen? Tätä taitoa haluan kehittää itsessäni.

Vuosi 2023 on ollut yhdistyksessämme täynnä toimintaa niin perusjäsenille kuin aktiivitoimijoillemmekin. Olemme saaneet vuoden aikana paljon uusia jäseniä, mutta moni tuttu jäsen on siirtynyt pois työelämästä, ansaituille eläkepäiville. Jäsenistön moninaisuus niin iällisesti kuin ammatillisesti on meille rikkaus, mutta erityisesti nuorten työntekijöiden saanti ammattiyhdistystoimintaan mukaan varmistaa meille jatkuvuuden. Suurempi jäsenmäärä varmistaa meille vahvemman jytyläisen yhdistyksen. 

Ammattiliitto Jyty pitää ensi vuoden aikana kahdet vaalit. Keväällä järjestetään liiton hallinnon vaalit, joissa valitaan liiton ylimpään päättävään elimeen, liittovaltuustoon eri alueiden edustajat. Yhdistyksemme tulee asettamaan ehdokkaita tähän 4v- luottamustehtävään. Toivottavasti saamme uusia eri-ikäisiä ehdokkaita, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään liittomme toimintaa vastaamaan vielä paremmin jäsenistön tarpeisiin. 

Työpaikkakohtaisesti tärkeät luottamusmiesvaalit pidetään syksyllä. Niissä valitaan uudet työnantajakohtaiset luottamusmiehet Jyty metropolilaisiin työpaikkoihin 4-vuotiskaudeksi. Tämä luottamustehtävä antaa tekijälleen mahdollisuuden vaikuttaa oman työpaikkansa henkilöstöön liittyviin asioihin sekä organisaation kehittämiseen. Luottamusmiehen tärkein tehtävä, jäsenistön edunvalvontatyö on mahdollisuus oman ammattitaidon kehittämiseen ja laajentamiseen. Niin liitto kuin yhdistyksemme tulee tiedottamaan jäsenistöä molemmista vaaleista vuoden aikana useaan otteeseen. Mikäli olet kiinnostunut näistä luottamustehtävistä, olethan yhteydessä pääluottamusmieheesi tai allekirjoittaneeseen. Pääasia on, että jäsenistömme äänestää aktiivisesti molemmissa vaaleissa. Se on tärkeä vaikutusmahdollisuus!

Kiitän sinua, että olet yhdistyksemme jäsen. Toivottavasti olemme olleet tänäkin vuonna luottamuksesi arvoisia.

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 2024 toivottaen,

Kaisa