PUHEENJOHTAJALTA 7.4.2020

Niina Karonen
17.6.2020

PUHEENJOHTAJALTA 7.4.2020

 

Maaliskuun puolessavälissä se tapahtui Suomessa; korona-virus pisti koko yhteiskuntamme toiminnan päivä päivältä uusiksi. Valtiovallan konkreettiset toimenpiteet - ensin ohjeistukset, sitten rajoitukset - ovat vaikuttaneet kaikkiin meihin, myös työelämäämme. Nyt on tärkeää noudattaa ohjeita, joilla rajaamme viruksen aiheuttamat niin terveys- kuin sosiaaliset- ja taloudelliset haitat mahdollisimman pieniksi.
 

Työnantajat ovat reagoineet eri tavoin poikkeustilanteeseen. Toimintojen sulkemiset ja toisaalta sote-puolen työmäärän lisääntyminen ovat aiheuttaneet tehtävämuutoksia, etätyön yleistymisen, vuosilomien siirtoja, palkanmaksun keskeytyksiä ja lomautuksia. Onneksi suuret kaupungit, kuten Vantaa ja Helsinki, ovat toistaiseksi keskittyneet hyödyntämään henkilöstönsä osaamista siirtämällä resursseja korvaaviin tehtäviin. Ikävä kyllä kaikki työnantajat, varsinkaan yksityissektorilla, eivät ole toimineet samoin, vaan taloudellisten tappioiden minimoimiseksi - valtion antamaa tukea odotellessa - on aloitettu lomautustoimet.
 

Nähtäväksi jää, milloin tilanne hellittää ja kuinka nopeasti yhteiskuntamme toipuu, kun korona-virus on selätetty ja rajoitukset poistettu. Siihen saakka toivon kaikilta meiltä voimia kohdata poikkeuksellisen tilanteen tuomat haasteet niin muuttuneissa työtehtävissä, työntekemisen tavoissa kuin palkanmaksun keskeytyksistä ja lomautetuksi joutumisesta. Pidetään itsestämme huolta, ollaan yhteyksissä läheisiimme ja tuttaviimme. Uudenmaan sulkemisesta huolimatta meillä on vielä mahdollisuus liikkumiseen ulkona turvallisesti sekä vastuullisesti muut kanssaihmiset huomioiden.
 

Erityiskiitos Jyty Metropolin jäsenille, jotka toimivat kriittisissä tehtävissä – me muut varmistamme, että te voitte tehdä työnne!
 

Terveisin,
Pj-Kaisa