PUHEENJOHTAJALTA 10.9.2020

Niina Toivonen
21.12.2020

PUHEENJOHTAJALTA 10.9.2020

WANTED! Luottamusmies on oman liittonsa kasvot työpaikoilla. Hän tukee, neuvoo, auttaa ja neuvottelee yksittäisten jäsenten asioissa sekä mm. edustaa oman työpaikkansa jytyläistä henkilöstöä työnantajan yhteistoimintapöydissä. Luottamusmiehen tehtävä on jäsenpalvelutehtävä. Sen ydintä on olla jäsenen asialla. Luottamusmies tekee tätä kaikkea, ja enemmänkin, oman työnsä ohella. Houkutteleeko?

Meillä Jyty Metropolissa on toistakymmentä pääluottamusmiespaikkaa, joista kolme on päätoimista pestiä. Osalle on määritelty plm-aikaa useampi päivä viikossa ja osaa tehdään oman työn ohella. Pääluottamusmies saa tehtävästään oman palkkansa lisäksi työnantajan maksamaa työehtosopimuksen mukaista luottamusmieskorvausta, joka määräytyy edustettavien jäsenten lukumäärän mukaan. Tehtävään on erikseen laissa määritelty irtisanomissuoja.

Luottamusmiespaikkoja Metropolilla on tarjolla tulevaksi 4-vuotiskaudeksi kymmeniä eri sektoreilla. Meillä luottamusmiehen pääasiallinen tehtävä on edustaa jytyläistä jäsenistöä edustuksellisissa yhteistoimintaelimissä, kuten esimerkiksi oman työpaikan osastotasoisissa henkilöstötoimikunnissa tai yhteistyöryhmissä. Tätä tehtävää varten ei ole erillistä ajankäyttöä, yhteistoiminta-asioita hoidetaan työajan puitteissa.

Pääluottamusmies ja luottamusmies ovat työpaikkansa asiantuntijoita. Molemmissa luottamustehtävissä ollaan parhaimmillaan työantajan tasavertainen kumppani. Luottamusmiestehtävä tarjoaa tekijälleen näköalapaikan työpaikan päätöksentekoon ja siinä pääsee vaikuttamaan työntekijöiden asemaan, olosuhteisiin ja työn kehittämiseen. Jyty-liitto ja yhdistyksesi kouluttavat, tukevat ja tarjoavat vertaistukea näihin tehtäviin. Luottamusmiestehtävässä vaaditaan joukkuehenkeä, sillä kukaan ei tee tätä tehtävää yksin.

Yhdistyksemme pää- ja luottamusmiesten ehdokasasetteluaika on käynnissä. Usea tällä kaudella tässä tehtävässä olleista on hakeutumassa tehtävään uudelleen. Tarvitsemme kuitenkin uusia toimijoita, joten ota meihin yhteyttä, mikäli haluat tietää tehtävästä enemmän. Mikäli et ota haastetta vastaan, otathan jäsenpalvelijaasi yhteyttä, kun siihen on tarvetta. Se on sinun jäsenoikeutesi ja sillä osoitat, että luottamusmiesjärjestelmällä on oma tärkeä paikkansa ammattiliiton tärkeimmässä tehtävässä jäsenistön hyväksi.

Terveisin, Kaisa