Jyty Metropolin jäsentiedote METROPOLISTA 6/2022

Puheenjohtajalta 16.11.2022

Yhdistyksessämme valmistaudutaan valtuustomme syyskokoukseen, jossa marraskuun alussa valitut uudet valtuutetut päättävät vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Valtuustolla on tärkeä rooli ja samalla vastuu yhdistyksen ylimpänä päättävänä elimenä ottaa kantaa hallituksen toiminnallisiin ja taloudellisiin esityksiin jäsenistön etua ajatellen. Valtuustomme koostuu kaikkien yhdeksän ammattiosastomme jäsenistä. He ovat useimmiten ammattiosastojensa aktiiveja, esimerkiksi johtokuntien jäseniä. Mukana on myös ensikertalaisia, jotka pääsevät tutustumaan toimintaamme valtuustotyöskentelyn kautta. Uudet toimijat tuovat usein mukanaan uusia ajatuksia ja ideoita toimintaamme.

Yhdistyksen toimiston muutto, joka toteutuu tammikuun puolessa välissä, on matka muutokseen. Muutto Itä-Pasilan järjestötalon omista tiloista Vallilaan Elimäenkadulle, huomattavasti pienempiin vuokratiloihin, on vaatinut aivotyöskentelyn lisäksi lihaksia. Olemme päässeet käymään läpi yli satavuotisen yhdistyksemme historiaa selailemalla säilytettäviä ja poisheitettäviä asiakirjoja. Huonekaluja, muuta irtaimistoa ja astioita on lahjoitettu jäsenille, hyväntekeväisyyteen ja mm. Ukrainan pakolaisille. Tulemme kuitenkin myös jatkossa työskentelemään Ammattiliitto Jytyn toimitilojen yhteydessä, joten tiivis yhteistyömme liiton kanssa jatkuu ennallaan. Myös jytyläisten työttömyyskassa Aaria jatkaa naapurinamme.

Työelämän muutokset koskettavat ensi vuoden alussa erityisesti kymmeniätuhansia sosiaali- ja terveystoimen työntekijöitä, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Yhdistyksessämme muutos koskettaa varsinkin VANTAA-ammattiosastolaisia, joista osa siirtyy uuden työnantajan, Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palvelukseen. Työehtoihin ei pitäisi tulla muutoksia, mutta muutoksella voi olla vaikutuksia työn tekemiseen. Palkkaharmonisoinnin kautta palkat voivat osalla kasvaa.  Työnantaja on kaikille uusi. Uuden työkulttuurin luomisessa työnantajalla on suuri rooli, ja jos se ottaa työntekijät mukaan tähän työhön, on lopputuloskin parempi. Helsinki jatkaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä itse - ainoana muutoksena pelastuslaitoksen ja Sote-toimialan yhdistyminen Sotepe-toimialaksi. Jyty Metropolin uuden ammattiosaston nimeksi tuli näin ollen SOTEPE-ammattiosasto.

Wikipedian mukaan muutos tarkoittaa prosessia, jossa jokin tuli toisenlaiseksi kuin se oli. Toiminnan kehittäminen vaatii usein muutosta, jonka tekoon tarvitaan kaikkia meitä. Me emme ole kuitenkaan muutoksen edessä kaikki samanlaisia. Yksi ottaa muutoksen vastaan iloiten ja toisen on sulateltava tutusta ja turvallisesta luopumista. Kaikki vie kuitenkin meitä eteenpäin, kun päämäärämme on sama. Ja päämäärään päästään yhteisten keskustelujen ja tekemisen kautta.

Hyvää marraskuuta toivottaen,

Kaisa

Ammattiosastoissa tapahtuu

Ammattiosastojen vuosikokoukset pidettiin pääsääntöisesti viikolla 43.  Vuosikokouksissa käsiteltiin sääntömääräisiä asioita, kuten vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimintakaudelta, toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintakaudelle. 

Asialistalla oli myös henkilövalintoja, mm. ammattiosastojen johtokuntien vaihtuvat jäsenet sekä ehdokasasettelut Jyty Metropolin hallitukseen ja valtuustoon. 

Ammattiosastojen alkaneen uuden kauden puheenjohtajat:

HAL: Mikko Lehtonen, HUS: Toni Ohvo, HELKO: Merja Liespalo, KASKO: Sari Irmasto, KUVA: Arja Eloranta, KYMPPI: Anne Renqvist, SOTEPE: Tuija Hakkarainen, VANTAA: Jaakko Perttunen, YKSI: Niina Pietilä

Onnittelut kaikille puheenjohtajille! 

Kiitämme poisjääneitä puheenjohtajia panoksestaan Jyty Metropolin ammattiosastojen toimintaan. Toivotamme uudet puheenjohtajat tervetulleiksi uuteen tärkeään rooliin.

Kuvat: 

Ylhäällä: HUS-ammattiosaston vuosikokous

Keskellä: HAL-ammattiosaston vuosikokous

Alhaalla: SOTE-ammattiosaston vuosikokous

Metropolin valtuuston henkilövalinnat 

Jyty Metropolin sääntömääräinen yhdistyksen kokous pidettiin 1.11.2022. Kokouksen asialistalla oli henkilövalinnat valtuustoon seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin toiselle kaksivuotiskaudelle Ilkka Konola. 

Valtuuston kokonaisjäsenmäärä tulee olemaan 43 jäsentä.

Uuden valtuuston muodostavat seuraavat ammattiosastojen nimeämät henkilöt

HAL:  Hartikainen Pipsa, Lehtonen Liisa, Lindroos Stina, Tampio Tuula, Vainio Karla. Yleisvarat; Salminen Kaarina, Anette Pietilä, Kyngäs Jari

HELKO: Hinkkanen Päivi, Jaatinen Satu, Kalso Milja, Kulmala Elias, Nummela Arja, Terenius Sari. Yleisvarat; Siren Sanna, Heikkilä Hans, Kazerski Radomir

HUS: Aaltonen Johanna, Satukangas Annukka, Tihinen Päivi, Turtiainen Inkeri, Vaittinen-Korkala Eeva.

KASKO: Isola Maija, Järvo-Geitel Jarna, Meriläinen Pirjo, Miettinen-Partanen Juuliska, Mäki Mari, Mähönen Susanna. Yleisvarat; Lagus Linnea, Lappalainen Airi, Mirka Zegina

KUVA: Lindman Linnea, Martikainen Ville, Palamaa Pirjo. Yleisvarat;  Pajala Antti, Klockars Stina, Hietala Sirpa

KYMPPI: Peltola Mirja, Renqvist Anne, Ylennysmäki Katja. Yleisvarat; Lehtonen Anneli, Kari Timo          

SOTEPE: Forsblom Anne, Ilves Katarina, Kettunen Tiina, Lindroth Tarja, Roue-Seppälä Anne, Tallberg Senja. Yleisvarat; Ruuskanen Taru, Siltala Helena, Toikka Teija

VANTAA: Apell Sirpa, Karttunen Minna, Liespalo Janne, Luostarinen Sari, Virolainen Mika. Yleisvarat; Manninen Juha, Nieminen Anu, Nieminen Satu

 YKSI: Heimo Emil, Kari Päivi, Kettunen Reijo, Kulju Olli-Pekka, Lindfors Minna, Pölönen Sanna, Sotkasiira Henna. Yleisvarat; Vanhanen Eija, Suominen Niina, Yliteevahainen Kati, Sorvali Irene, Reinhard Veera

Onnittelut uudelle valtuustolle!

Niinan mammaloma lähenee loppuaan

Reilu vuosi on vierähtänyt ja jäsenpalvelusihteeri Niina Toivonen palaa vanhempainvapaalta 1.12.2022 takaisin hoitamaan Jyty Metropolin toimiston tehtäviä. Paljon on vuoden aikana tapahtunut; Stanarin toimintojen lopettaminen, keväällä kunta-alan lakko  ja nyt vuorossa on valmistautuminen toimiston muuttoon Elimäenkadulle. 

Tervetuloa Niina takaisin, innolla odotamme paluutasi!

Jyty Metropolin toimisto palvelee

Jyty Metropolin toimiston yhteystiedot:

Jyty Metropoli ry
Asemamiehenkatu 4, 9 krs
00520 Helsinki                                                            

                                                            Talousasiantuntija/
Puheenjohtaja                                   jäsenpalvelusihteeri
Kaisa Soininen                                  Leea Järvinen
050 324 2340                                   040 730 7277 (klo 10 - 15)
kaisa.soininen@hel.fi                        leea.jarvinen@jytyliitto.fi

Sinua palvelee myös oma ammattiosastosi ja luottamusmiehesi

Tarkista oman ammattiosastosi puheenjohtaja ja sihteeri: https://www.jytymetropoli.fi/ammattiosastot/ 

Luottamusmiesten tiedot löytyvät: https://www.jytymetropoli.fi/luottamusmiehet/

Liiton yhteystiedot:

Jäsenrekisteri: jasenrekisteri@jytyliitto.fi, p. 020 789 3720 (ma-ti klo 9-11, ke suljettu, to-pe 9-11)

Jäsenmaksut: jasenmaksut@jytyliitto.fi, p. 020 789 3730 (ma-ti klo 9-11, ke suljettu, to-pe 9-11)

Työttömyyskassa Aaria: asiakaspalvelu@aariakassa.fi, p. 020 7655 900 (ma, ke, to klo 9-12, ti klo 12-14)

Muistathan käyttää kaikkia palveluita hyödyksi!