Jyty Metropolin jäsentiedote 

METROPOLISTA

2/2022

Puheenjohtajalta 10.3.2022

Työmarkkinakevään kuuma puheenaihe on katkolla olevat kunta-alan valtakunnalliset sopimusneuvottelut.  Kunta-ala on sopimuksettomassa tilassa, joka mahdollistaa työntekijä-järjestöille työtaistelutoimenpiteitä sopimukseen pääsyn edistämiseksi. Työntekijäpuolella JAU (Jyty ja JHL) ja JUKO ovat julistaneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka kestää tämän viikon maanantaista sunnuntaihin. Tällä toimenpiteellä näytetään työnantajalle, että nyt ei venytä, vaan tässä ajetaan työntekijöiden etua. Maanantaina 7.3. JAU ja JUKO antoivat lakkovaroituksen pistemäisistä, kahdenpäivän lakoista, jotka alkaisivat 23.3. Jyväskylässä ja Rovaniemellä. Lakot kohdennetaan mm. kaupunki- ja sote-työnantajiin ja siihen osallistuvat kunta-, sote-, opettaja-, lääkäri-, tekniikan- ja Avaintes -sopimuksen piirissä olevat järjestäytyneet työntekijät. KT hakee varmasti lakkojen aloitushetkeen kahden viikon siirtymäaikaa työriitalain perusteella.

”Jokainen kunnan työntekijä on osaltaan mukana tuottamassa kuntalaisille tärkeitä palveluja ja koko tämä palveluketju on huomioitava myös sopimusratkaisuissa”.                                         - Jonna Voima,  Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja

Jytyn on tärkeää olla mukana osoittamassa työnantajalle, että nyt ollaan tosissaan. Tärkein neuvottelutavoitteemme, reilut palkankorotukset kaikille ja mm. monivuotinen palkkaohjelma matalapalkka-aloille, on tärkeä asia jäsenistöllemme. Näiden tavoitteiden saavuttamisen vuoksi on syytä käyttää lakko-oikeutta hyväksi. Se on meidän jokaisen perusoikeus. Toivottavasti laajemmilta toimenpiteiltä kuitenkin vältytään ja sopimukseen päästään. Neuvotteluosapuolet ovat olleet sovitteluissa valtakunnansovittelijan luona useaan otteeseen viime päivinä.

Ukrainan pahentunut hätä koskettaa meitä kaikkia. Venäjän johdon päätös hyökätä täyslaajuisesti itsenäisen maan ja sen kansalaisten kimppuun on tuomittavaa. Kuolleita on tuhansia ja haavoittuneita lukematon määrä. Yli kaksi miljoonaa ukrainalaista on joutunut jättämään kotimaansa ja maassa edelleen olevien siviilien hätä on suuri. Ukraina ja ukrainalaiset tarvitsevat nyt kaiken tukemme.

Jyty Metropoli piti lauantaina 5.3. Stansvikin kartanoalueen viimeiset markkinat. Minimarkkinoillamme piipahti toista sataa vierailijaa, joista suurin osa oli Jyty Metropolin jäseniä. Lahjoitamme markkinoiden tuoton 1500 euroa UNICEF:n työhön Ukrainan lasten hyväksi. Yhdistyksemme kiittää lämpimästi kaikkia ostajia ja lahjoittajia!

Terveisin, Kaisa

Hallituksen ajankohtaiset

Hallitus on kokoustanut torstaina 10.2. ja 3.3.

Kokouksissa käsiteltiin valtakunnallista työmarkkinatilannetta ja Jytyn työtaisteluvalmiutta. Yhdistyksen toimintaa koskevina teemoina olivat mm. jäsenhankintakampanjan tulokset, jäsenten koulutusten ja tapahtumien omavastuuosuuksien päivitys ja yhdistyksen kevätvaltuuston asiakirjojen valmistelua. Näiden lisäksi käytiin läpi ammattiosastojen kehittämisseminaarin ajankohtaa ja sisältöä.

Luottamusmies tutuksi

Kuka olet, mitä teet työksesi ja mikä on roolisi ammattiosastossasi? 

Olen Sari Kuosku ja toimin päätoimisena pääluottamusmiehenä Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialalla. Edustan jytyläisiä jäseniä kaikilla palvelualueilla eli Sairaala- kuntoutus- ja hoivapalvelut, Sosiaali- ja terveystoimen hallinto, Perhe- ja sosiaalipalvelut sekä Terveys- ja päihdepalvelut. Meillä toimivat myös jytyläiset luottamusmiehet kukin omalla palvelualueellaan.

Tärkeimpänä työnäni on toimia jäsenten edunvalvojana kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa ja edustaa heitä, yhdistystä ja liittoa eri yhteistoimintaelimissä. Sosiaali- ja terveystoimialalla on työntekijöitä eri työehtosopimuksissa. Olen mukana Kvtes, Sote-tes ja Ts-työehtosopimuksia koskevissa asioissa. Kuulun SOTE-ammattiosastoon ja toimin siinä sihteerinä. Olen myös Jyty Metropolin hallituksen jäsen.

Olen jäsenenä toimialallani erilaisissa työnantajan kokouksissa, mm. henkilöstötoimikunnassa, Soten palveluverkkotyöryhmässä henkilöstön edustajana ja henkilöstökerhoja koordinoivassa työryhmässä. Tapaan kuukausittain muiden ammattiliittojen pääluottamusmiesten kanssa palvelualueiden johtoa ja me järjestöjen edustajat kokoustamme viikoittain.

Mikä on parasta luottamusmiestehtävässäsi? 

Parasta luottamusmiestehtävässä on se, että tapaan mielen-kiintoisia ihmisiä ja saan olla jäsenten apuna ja tukena työsuhteeseen ja edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Pääluottamusmiehenä olen toiminut nyt vuoden ja kaksi kuukautta. Monenlaisia asioita on jo takanapäin ja tutuksi tullutta, mutta edessäpäin on vielä vaikka mitä.

Mutta ei muuta kuin tuulta päin!


Kuka olet, mitä teet työksesi ja mikä on roolisi ammattiosastossasi?

Olen Eija Vanhanen. Olen työskennellyt 11 vuotta Metropolia AMK:ssa TKI-palveluissa, tällä hetkellä suunnittelijana.

Olen toiminut Ammattiliitto Jytyn pääluottamusmiehenä vuodesta 2020 alkaen. Kuulun YKSI-ammattiosastoon ja toimin sen johtokunnan jäsenenä. Edustan johtokunnassa yksityistä opetusalaa. 

Mikä on parasta luottamusmiestehtävässäsi?

On hienoa olla näköalapaikalla Metropolia AMK:n. johtamisfoorumeissa, yt-neuvottelukunnassa ja muissa foorumeissa, joissa pääsen katsomaan työpaikkani isoa kuvaa, strategiaa ja suunnitelmia. Pidän tärkeänä mahdollisuutta olla mukana vaikuttamassa henkilöstön hyvinvointiin tekemällä kehitysehdotuksia, ratkaisten ongelmia, neuvotellen ja ajaen jytyläisten etua. 

Olen vaikuttamassa työlläni Metropolia AMK:n ja sen työntekijöiden menestykseen.


Muistathan

Väransbyn mökin varausaika Jyty metropolilaisille alkaa 1.4.2022

Olemme tehneet yhteistyösopimuksen Jyty Espoon seutu ry:n omistamien vapaa-ajan mökkien käytöstä. Väransbyn mökki sijaitsee Kirkkonummella ja se on käytössä touko-lokakuun ajan. Väransbyn mökin lisäksi sinulla on mahdollisuus varata kahta Saariselällä sijaitsevaa mökkiä. Ne ovat ympärivuotisessa käytössä. 

Huhtikuun alusta alkaen metropolilaisilla on erityinen mahdollisuus hakea Väransbyn mökin viikkoja. Voit kysyä vapaita viikkoja myös huhtikuun jälkeen.

HUOM! Väransbyn mökin avoimet ovat pidetään lauantaina 23.4. klo 12-15. Tule tutustumaan alueeseen ja mökkiin!

Tarkempia tietoja vuorkattavista mökeistä ja varauksesta löydät tästä linkistä 

Jyty Metropolin toimisto palvelee

Jyty Metropolin toimiston yhteystiedot:

Jyty Metropoli ry
Asemamiehenkatu 4, 9 krs
00520 Helsinki

Puheenjohtaja
Kaisa Soininen
050 324 2340
kaisa.soininen@hel.fi

Talousasiantuntija/jäsenpalvelusihteeri
Leea Järvinen
040 730 7277 (klo 10 - 15)
leea.jarvinen@jytyliitto.fi

Sinua palvelee myös oma ammattiosastosi ja luottamusmiehesi

Tarkista oman ammattiosastosi puheenjohtaja ja sihteeri: https://www.jytymetropoli.fi/ammattiosastot/ 

Luottamusmiesten tiedot löytyvät: https://www.jytymetropoli.fi/luottamusmiehet/

Liiton yhteystiedot:

Jäsenrekisteri: jasenrekisteri@jytyliitto.fi, p. 020 789 3720 (ma-ti klo 9-11, ke suljettu, to-pe 9-11)

Jäsenmaksut: jasenmaksut@jytyliitto.fi, p. 020 789 3730 (ma-ti klo 9-11, ke suljettu, to-pe 9-11)

Työttömyyskassa Aaria: asiakaspalvelu@aariakassa.fi, p. 020 7655 900 (ma, ke, to klo 9-12, ti klo 12-14)

Muistathan käyttää kaikkia palveluita hyödyksi!